Over 50.000 dansker har skrevet under på et opprop med krav om 18-årsgrense for omskjæring av gutter, som Folketinget dermed må ta stilling til.

Organisasjonen Intact Denmark, som arbeider for barns rettigheter, står bak underskriftskampanjen.

– Vi må respektere en persons rett til selv å bestemme når vedkommende blir voksen, understreker organisasjonens leder Lena Nyhus.

Omskjæring av gutter er både jødisk og muslimsk skikk, og Intact Denmark understreker at de har både troende og ikke-troende, jøder og muslimer i sine rekker.

– Vi arbeider for barns rett til en intakt kropp, eget valg av religion og beskyttelse mot unødvendige operasjoner uten samtykke, heter det på organisasjonens hjemmeside.

Ingen danske partier støtter innføring av aldersgrense for omskjæring av gutter, men den danske grunnloven gjør at de nå må debattere og stemme over forslaget.

Meningsmålinger viser at kravet om aldersgrense har overveldende støtte i den danske befolkningen. Hele 83 prosent av de spurte i en måling dansk TV 2 nylig gjennomførte sa at de støtter kravet om 18-årsgrense for omskjæring av gutter.

De folkevalgte på Island gikk tidligere i år inn for å forby omskjæring av mindreårige gutter og gjøre det straffbart å utføre slike inngrep. Forslaget ble imidlertid lagt til side etter massiv kritikk, blant annet fra jødiske ledere i Europa.