Nytt

Det er full splid innad i regjeringen i synet på omskjæring av gutter. Striden har ekko av tredveårene.

Skal menneskets fysiske integritet gjelde ubeskåret, eller skal kultur og trosfrihet veie tyngre?

Helsministeren forsøker en mellomposisjon.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har sendt på høring et forslag om at slik omskjæring kan foretas ved norske sykehus, som del av det offentlige helsetilbudet.

– Vi har kommet til at det er riktig at inngrepet gjøres på sykehus og med godkjent personell som sikrer forsvarlig behandling, sier Strøm-Erichsen til Dagbladet. Hun understreker at omskjæring av gutter og jenter er svært forskjellige inngrep og ikke kan sammenliknes.

Men det er ikke Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge enig i. Hun er sterkt imot omskjæring av gutter. Det samme er Aps Kjetil Stokkan Grande.

Også barneombud Reidar Hjermann har lite til overs for omskjæring av gutter. De vil at guttene må avgjøre selv som 18 år eller deromkring.

Det merkelige er at de ikke tillegger jødisk tradisjon og tro større vekt, eller muslimene. På dette punkt er jøder og muslimer enige, og et forbud mot omskjæring ville utløst sterke reaksjoner.

– En uhyrlig praksis at man skjærer bort viktige deler av friske organer