Nytt

Barnerådet, Formannen for det Etiske Råd og en rekke fagfolk i Danmark mener at omskjæring av gutter under 15 år må forbys. Muslimer og jøder protesterer, og Dansk Folkeparti mener et slik forbud vil være «tyrannisk»:

Det er dybt kritisabelt og etisk uforsvarligt at foretage religiøse omskæringer på små drengebørn, som det er tilfældet indenfor jødedommen og islam. Det mener blandt andre Børnerådet og Det Etiske Råds formand, der er forundret over, at der er en lov for pigeomskæring og ikke for drengeomskæring.

Herhjemme er det overrabbiner Bent Lexner fra Det Mosaiske Troessamfund, der fører kniven ved de jødiske drenge, og han har omskåret mere end 1000 drenge i en periode på godt 30 år. De bliver efter religiøse regler omskåret, når de er otte dage gamle. Men det bør ikke være lovligt, mener Børnerådets formand, Charlotte Guldberg.

– Det er dybt problematisk. Vi er fra samfundets side ikke i tvivl om, at omskæringer af piger er uacceptabelt, men ved drengene accepterer vi det og har tolereret det i mange år, fordi omskæringen knytter an til en religion. Det er kønsdiskrimenerende, at man allerede fra fødslen skelner mellem piger og drenge, siger Charlotte Guldberg, der mener, omskæring bør forbydes på drenge under 15 år.

Det Etiske Råd har ikke en samlet holdning til omskæring, men formand Peder Agger er ikke på forhånd afvisende overfor at lovgive på området.

– Det er et etisk problem. Jeg vil foretrække, at man ventede, til barnet er 15 år og dermed respekterede barnets selvbestemmelse, så drengen selv ved, hvad der foregår. Man bør, efter min mening, ikke foretage fysiske indgreb med blivende ar eller følger, før barnet er 15 år. Og man bør overveje, om det kunne ritualiseres på en anden måde. Vi er eksempelvis i Danmark også holdt op med at stikke hele barnet ned under vandet, når det skal døbes, siger han.

I USA er det blitt mer vanlig å foreta en symbolsk omskjæring ved at man pirker med en nå i forhuden slik at det kommer litt blod. I Danmark fjernes imidlertid hele forhuden på muslimske smågutter, mens jødiske gutter blir omskåret som spedbarn i tråd med den 3000 år gamle angivelige pakten mellom Gud og Abraham.

Men religioner kan ikke bare trække frinummer og krænke barnets kropslige integritet, mener Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet. Hun peger også på , at det må vente, til børnene er gamle nok til selv at kunne tage stilling.

Overrabbiner Bent Lexner, der har modtaget en speciel uddannelse i indgrebet, afviser dog både et forbud og indførelse af symbolsk omskæring.

– Jøder har i mange år kæmpet for at bevare den tradition, for det er et jødisk identitetstegn. Selv hos jødiske familier, der ikke lever efter den jødiske praksis, vil der være ganske få, som ikke får deres drengebørn omskåret. Hvis man vil være en del af det jødiske folk, opfylder man netop den regel. At fjerne omskæringen vil svare til at fjerne dåben fra kristendommen, siger han.

Muslimske drenge bliver oftest omskåret på privatklinikker og er tit ældre end jøderne. Imam Abdul Wahid Pedersen peger på, at forældrene også bestemmer over børn i mange andre sammenhænge.

– De bestemmer også, hvilket tøj børnene skal gå i, så de ikke bliver mobbet. Og hvis børn selv skal kunne bestemme, hvorfor skal de så ikke også frit kunne vælge, om de vil døbes eller ej, spørger han.

Kristeligt Dagblad: Flere kræver omskæring af drengebørn forbudt