Nytt

Religion må spille en større rolle i det offentlige dersom man vil ha en bedre integrering av innvandrere i Danmark. Det ble konklusjonen av en rekke dialogmøter mellom embetsmenn og representanter for innvandrermiljøer. Forslagene ble lagt frem for byrådet i Århus i går.

Arbeidsgruppen presenterte 15 anbefalinger som skal fremme integrering, og hovedvekten er lagt på retningslinjer for religiøs særbehandling av muslimer, en mer fremtredende rolle for religion i barnehager, skoler og på arbeidsplasser, samt i forhold til forebygging av kriminalitet. Samtidig anbefaler arbeidsgruppen at ytringsfriheten heretter må brukes med omtanke.

For Københavns og Århus` vedkommende legger retningslinjene opp til at kommunen skal stille krav til private virksomheter om at de må føre en religiøs personalpolitikk dersom de ønsker å motta kommunale oppdrag. Videre anbefaler arbeidsgruppen at arbeidsgivere skal gi ansatte mulighet til å praktisere religion i arbeidstiden, og at religion skal inkluderes i pedagogisk arbeid. Kommunen blir anbefalt å inngå et samarbeid med høyskoler og opplysningsforbund for å hjelpe nye borgere til å reflektere over deres religion. I tillegg skal kommunen sikre religiøs bredde på arbeidsplassen ved ansettelser.

Øvrige forslag omfatter etablering av studiekretser eller kurs for foreldre om religiøse og kulturelle emner, samt en kommunal anti-mobbekampanje som skal legge føringer for hva borgere kan tillate seg å si om hverandres religion.

Arbeidsgruppens integreringsforslag ble tverrpolitisk dårlig mottatt av både Århus byråd, integrasjonseksperter og –konsulenter.

– Det centrale i forhold til vores integrationspolitik er lige rettigheder og pligter, og ikke om du tilhører den ene eller den anden religion. Hvad folk foretager sig i deres fritid, hvad de spiser, og hvordan de går klædt, vil jeg ikke blande mig i. Men som borgmester, vil jeg værne om de demokratiske værdier og individuelle frihedsrettigheder, som integrationspolitikken i Århus afspejler. Det er dialogen, der er det centrale. Religioner skal ikke have en styrende rolle i integrationspolitikken. Vores nye intergrationspolitik i Århus skal bygge på et princip om medborgerskab. Man er medborger uanset religion og kulturel baggrund. De grundlæggende demokratiske og frihedsrettigheder er ikke til debat, uanset om de må kollidere med religiøse overbevisninger, fastslog borgmester i Århus, Nicolai Wammen (S).

Heller ikke forslag om kommunalt ansatte imamer vakte begeistring i byrådet, som i stedet går inn for å tilby innvandrerforeldre opplysningskurs om danske forhold og ellers ruste pedagoger og lærere med større viten om fremmede religioner.

Den foreslåtte anti-mobbekampanjen ble oppfattet som et inngrep i ytringsfriheten, og byrådet avviste at kommunen kan eller skal opptre som smaksdommere i forhold til hva som kan sies og hva slags hensyn borgere skal utvise overfor hverandres religiøse tro.

Rådmann for barn og unge, Louise Gade, sier til Århus Stiftstiende at kommunen går inn for at hijab og forbudet mot å spise svinekjøtt skal respekteres på skoler og i offentlige institusjoner, men da som et ledd i en «noe-for-noe-politikk»:

– Til gengæld må muslimske forældre respektere, at kommunen ikke anerkender et nej til skoleudflugter eller svømmeundervisning, bare fordi piger og drenge er sammen.

Ligeså må muslimske forældre acceptere, at deres børn undervises i kristendom, og at der fejres jul på institutionerne.

– Vi skal respektere religionsfrihed, men må være enige om, at religion aldrig nogen sinde kan stå over arbejdet med at give de unge den bedst mulige opvækst og uddannelse, siger Louise Gade.

Århus Stiftstiende: Århus-politikere afviser retningslinjer for religionsdebat

Berlingske Tidende: Advarsler mod mere religion i skoler og på arbejde

Jyllandsposten: Politikere afviser religiøse krav fra arbejdsgruppe

Les også

-
-
-
-
-
-