Manglende integrering av ikke-vestlige innvandrere kan føre til at danske kommuner får dispensasjon fra loven om fritt skolevalg. Et flertall på Københavns Rådhus vil tvinge barn i kommunen over i offentlige skoler for å avhjelpe de massive problemene med integrasjon på skolene. Danske kommuner har før forsøkt å løse manglende integrering av innvandrerbarn ved en […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.