Nytt

Flere norske muslimer mener at Islamsk Råd (IRN) er udemokratisk og sneversynt. IRN kan sammenlignes med mafiavirksomhet, sier jurist Mohammad Hussein.

– Hvem har sagt at disse imamene er muslimske ledere, de er bare en mafia, som verver hverandre, sier Hussein. Han tar for tiden mastergrad i menneskerettigheter og er opprinnelig fra Irak.

Hussein hevder at de fleste muslimer i Norge unnlater å gå til moskèene på grunn av imamenes oppførsel, og at få stoler på norske imamer som langt på vei oppfattes som radikale og politiserende. At imamene ikke er demokratisk valgt er problematisk.

– De stoler ikke på imamene her. Imamene bare utnytter stillingen for å få penger og makt. Ingen får kritisere dem. Her trenger man bare langt skjegg og noen medlemmer for å kunne starte en moske og deretter samle inn masse penger, hevder Hussein.

– Ingen som sitter i Islamsk råd er demokratisk valgt. Alle er radikale muslimer fra Hamas eller radikale grupper i Pakistan. De representerer ikke muslimene i Norge, mener han.

Juristen mener medlemmene av IRN mangler både kompetanse og utdanning, og oppfordrer forøvrig norske myndigheter til å ta en nærmere kikk på hva pengene som samles inn i moskèene blir brukt til.
Han uttrykker samtidig sterk støtte til Kadra Yusuf, og hevder at overfallet har en klar sammenheng med imamenes kvinnesyn og maktutøvelse.

– Det er utrolig at dette skjer i Norge. Det Kadra sier er ikke noe nytt. I de arabiske land finnes det mange kvinnelige aktivister som sier mye verre ting en det Kadra sa, likevel blir de ikke banket opp. Men her vil de vise sin makt og advare folk mot å uttale seg. De banket henne fordi hun er kvinne, mener han.

Liberalt Laboratoriums Sara Azmeh Ramussen, som arbeider med å danne et nettverk for moderate sekulære muslimer, er også svært kritisk til IRN og mener at det må bli slutt på at de opptrer som talsmenn for norske muslimer:

– Islamsk råd opptrer som representanter for alle andre kulturelle muslimer i Norge og de får mye økonomisk støtte. Det må det bli slutt på. Deres meninger stemmer ikke overens med flertallet med muslimsk bakgrunn. Det er et udemokratisk råd og de gir et galt bilde av islam og kulturelle muslimer, mener Azmeh Rasmussen.

Rasmussen tror at IRN`s og andre radikale muslimers snevre holdninger er en medvirkende årsak til episoder som overfallet på Kadra Yusuf, og påpeker at folk på denne måten blir forsøkt skremt fra å ha en mening.

– De krever monopol på sannheten og de er ikke mottagelige for kritikk. De avviser et hvert forsøk på dialog om troens innhold. Vi har et moralsk ansvar for det som skjer, sier Azmeh Rasmussen.

Leder av Shia-moskèen, Kazmi Shah, deler Mohammad Husseins og Sara Azmeh Rasmussens kritiske syn på IRN. I følge Shah har styret for mye makt og gjør en dårlig jobb.

– Jeg synes styret bør byttes. De gjør ingenting og har for mye makt. Det bør velges et nytt styre, sier Shah.

VG: – Islamsk råd er en mafia