Sakset/Fra hofta

Imamen og styreformannen ved Norges største moskè, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (CJAS), mener at jøder er skyld i at mange nordmenn har et negativt syn på islam.

CJAS har over 5.000 medlemmer, og ble stiftet i 1977 av og for innvandrere fra Pakistan. Imam Nehmat Ali Shah snakker ikke norsk, men styreformann ved moskeen, Ghulam Sarwar, oversetter og forsikrer Dagsavisen at han og Shah mener det samme:

Norske medier skriver bare negativt om islam fordi de styres av jødene.

Både Sarwar og Nehmat Ali Shah mener skolebesøkene viser at nordmenn flest har et galt inntrykk av islam og muslimer.

– Elever, journalister og sånne som deg stiller de samme spørsmålene igjen og igjen – om tvangsekteskap, hijab og om kvinner kan bli imam. Ingen kan tvinges til å gifte seg i islam, men foreldrene kan være med på å finne giftepartner. Kvinner kan ikke bli imam. Folk mangler kunnskap fordi de kun har fått informasjon fra mediene, og mediene skriver bare negativt om islam. Jødedommen har mer mediekontroll, sier Sarwar.

– Hvorfor skriver mediene bare negativt om islam?

– Fordi mediene har jødisk bakgrunn. Det er jøder som står bak mediene – det er det som ødelegger. De som lagde filmen om Mohammed i USA var bare noen få og hadde ikke mye penger. Så hvem står bak dem? Hvem står bak dem? spør Sarwar, med henvisning til den antiislamske filmen «Innocence of Muslims», laget av en kristen egyptisk kopter bosatt i USA.

På spørsmål om hvilke jøder som står bak, svarer Shah og Sarwar at de ikke vet akkurat hvem, men at det jo ikke finnes mange jøder i dag.

Sarwar legger også til et motspørsmål og svarer selv på oppsiktvekkende vis:

– Hvilke jøder er det som står bak, tror dere?

– Det kan jeg ikke si, jeg vet ikke akkurat hvem. Men det er ikke mange jøder. Jeg leste at sju millioner jøder ble drept i andre verdenskrig, så det finnes ikke mange i dag. For det var ikke mange den gangen heller.

– Hvordan har jødene oppnådd en slik mediemakt?

– På grunn av utdannelse og forretninger.

Sarwar oversetter spørsmålet til Nehmat Ali Shah.

– Jøder har stor forretningsmakt i verden, gjentar imamen gjennom Sarwar.

– Hva er forholdet generelt mellom jøder og muslimer?

– Aldri vært noe bra.

– Hvorfor ikke?

– Hvorfor drepte tyskerne dem? Én grunn er at de er urolige folk i verden, sier Sarwar.

I følge de to lederne med moskeen skriver mediene negativt om islam for at «islam ikke skal vokse». Sarwar og Shah understreker imidlertid at de er svært opptatt av dialog, som de mener er den eneste riktige veien.

Professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo, Rune Ottosen, reagerer kraftig på de to moskéledernes antisemittiske konspirasjonsteorier, som han mener bekrefter at der finnes en grunnleggende antisemittisme i store muslimske miljøer:

– At de i det hele tatt tenker i de baner, er så virkelighetsfjernt at jeg nesten ikke kan ta det seriøst. Det går ikke an å diskutere på et slikt grunnlag, sier Ottosen.

Han kan møte dem på at mediedekningen kan være skjev og viser til egen forskning om dekning av islam og muslimer.

– Det er klart at det finnes fordommer. Dem kan vi gjerne diskutere. Men dette må være basert på faktisk kunnskap om norske medieforhold. Disse påstandene er noe helt annet. Når så framtredende personer sier noe sånt, bekrefter det bare at det finnes en grunnleggende antisemittisme i store muslimske miljøer.

Et eksempel på dette viste seg da personer tilknyttet AUF og tidligere fylkessekretær i AUF og kommunestyrerepresentant for Hamar Ap, Khalid Haji Ahmed (33), bedrev grov jøde­hets på Facebook i november. Også Ahmed luftet tanken om at jøder sto bak den påfølgende negative presseomtalen for å «skade ham». Både partiledelsen i Hamar Ap og Hamar AUF syntes imidlertid å være mest opptatt av å bagatellisere saken, og Ahmeds seksualiserte og konspiratoriske uttalelser fikk ingen partimessige konsekvenser for den profilerte Ap-politikeren.

Kanskje burde lederne av Norges største moskèmiljø bruke mindre tid på antisemittiske konspirasjonteorier og heller spørre seg selv om ikke-muslimers negative syn på islam kan skyldes nettopp tankegang og uttalelser som dette fra fremtredende muslimer som f.eks. dem selv?

Dagsavisen: Imam gir jøder skylda for mediedekning

I 2002 sendte for øvrig journalist Hege Storhaug og Dagbladet norsk-pakistanske Jeanette inn i to sentrale moskeer i Oslo med skjult mikrofon. En av dem var Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat og i lydopptakene avslørte Nehmat Ali Shah sine ekstremt fordomsfulle holdninger til ikke-muslimer/nordmenn og kraftig avstandstaken til det norske samfunnet. Les Nehmat Ali Shahs uttalelser her.

I 2007 pådro styreformann Ghulam Sarwar kraftig kritikk da han som tilsvar til Kadra Yusufs oppfordring om nytolkning av koranen hadde dette å si:

– Hun kan si hva hun vil, og er sikkert pen og har en fin kropp, men vi kan ikke forandre Koranen på grunn av hva en kvinne mener, sier Sarwar i VG-artikkelen.