Sakset/Fra hofta

Ima­m Nehmat Ali Shah og styre­for­man­n Ghulam Sarwar ved en av Norges største muslimske menigheter har vakt oppsikt med sine påstander om at det er jødene som står bak nordmenns negative syn på islam. I tillegg til å fremme en klart antisemittisk konspirasjonsteori, opplyser Sarwar at nazistene jo hadde en grunn til å drepe jøder: de er ifølge Shah og Sarwar – og nazistene, naturligvis – et «urolig folk i verden».

Og av ren ondskap ødelegger de følgelig for islam og muslimer ved å få det media-Norge de eier til å skrive negative ting islam.

Selv om ordtaket «å skyte seg i foten» sannsynligvis var det første alle som leste d`herrers uttalelser kom til å tenke på, ser det ikke ut som om det faller Shah og Sarwar inn at noe av årsaken til islams betydelige PR-problem kan være uttalelser som dette fra fremtredende, selvutnevnte talsmenn som dem selv.

Imidlertid later det til at tanken har streifet Dagavisen og at man der over bedre har forstått behovet for brannslukking enn de to moskè-kompisene.

Så hvor finner man brannslukningsapparatene?

Hos islamforsker Kari Vogt og forstander Basim Ghozlan, naturligvis.

Vogt mener at Shah og Sarwars noe spesielle uttalelser ikke skyldes at de to lederskikkelsene personlig har et dypt problematisk forhold til jøder, men bare vanlig kunnskapsmangel:

Kari Vogt er professor emeritus og har i en årrekke forsket på islam og muslimer i Norge. Det er ingenting i islam som bidrar til antisemittisme, sier hun. Det er heller kristendommen som har utpreget seg som antisemittisk, ifølge professoren. Hun mener Ghulam Sarwar og imam Nehmat Al Shahs holdninger har røtter i en landsbykultur i Punjab-provinsen i Pakistan – der fordommer læres fra generasjon til generasjon.

– Disse oppfatningene er i seg selv latterlige og bærer preg av at disse menneskene ikke kan lese eller forstå ting i aviser, på nettet og på TV. De har kun summarisk kunnskap om norske forhold.

At koranen og hadith inneholder noen relativt ubehagelige vers om hva som bør gjøres med jøder må visst ha gått islamforskeren hus forbi, men det spørs vel om forskningsobjektene oppfatter islams læresetninger som like latterlige som fru professoren tilsynelatende gjør.

Det er for øvrig den samme professoren som sier dette til NRK, men vi får vel være lettet over at selv om islamsk lovtolkning frontkolliderer med vestlige idealer flest, så gjør det i hvert fall ikke det når det gjelder akkurat jøder. Menn som Nehmat Ali Shah og Ghulam Sarwar er mot likebehandling av kvinner og menn, heterofile og homofile og muslimer og ikke muslimer, men det de sier om jøder; ja, det er bare så latterlig og kunnskapsløst, altså!

Ifølge forskeren bryter tradisjonell islamsk lovtolkning med vestens idealer om likebehandling av kvinner og menn, heterofile og homofile, muslimer og ikke-muslimer.

– Det er likevel veldig få muslimer som ikke vil følge norsk lov i Norge, men ideelt sett vil mange ønske et annet samfunn.

I tillegg er det nok best at vi alle ser så hardt vi kan bort fra at lederen for Fatwarådet – det europeiske vel og merke, ikke Punjab, Pakistan – Yusuf al-Qaradawi helt åpent tar til orde for et nytt Holocaust, denne gangen gjennomført av muslimer.

Og er det nå slik at problemet er begrenset til de kunnskapsløse Ali Shah og Sarwar? Tydeligvis ikke:

– Slike oppfatninger er ganske utbredt og avdekker klisjeer som er i omløp i visse muslimske miljøer – men ikke i alle. Det er farlig å generalisere på dette grunnlaget – da bidrar man til stereotypier om det evige fiendskapet mellom muslimer og jøder. Det er det all grunn til å advare mot.

Også forstander Basim Ghozlan i Rabiat-moskèen skylder på kunnskapsløysa og det faktum at kvikkasene i Cen­tral Jamaat-e Ahl-e Sun­nat (CJAS) ikke er utpreget gode i norsk:

– Imamer som ikke kan flytende norsk er en gruppe for seg selv. De har mindre kontakt med samfunnet rundt seg. De bygger ikke sin argumentasjon på fakta, men på rykter. Jeg tror ikke de representerer hele sin menighet, sier Ghozlan.

Herr forstanderen legger til at riktignok gir mediene – altså ikke islams mer utrivelige sider og/eller religiøse ledere som Shah og Sarwar – nordmenn galt inntrykk av muslimer, men det er ikke jødenes feil. Bare mediene:

I likhet med de to lederne mener også Ghozlan at mange nordmenn har et galt inntrykk av muslimer. Men årsaken er ikke jøder, men medienes natur:

– Mediene henger seg ofte på problemsaker. Men jeg har samtidig mange positive opplevelser med mediene i Norge og synes de er ganske flinke, sier Ghozlan.

Det skulle bare mangle at Ghozlan ikke synes at norske medier er flinke, for selv har han sluppet urimelig billig unna de villeste bortforklaringer og støtte til ekstremister. Mannen får praktisk talt ikke et eneste kritisk spørsmål og har etterhvert fått status i pressen av en slags problemløser til tross for at han i de fleste andres øyne er en ganske stor del av problemet, ikke løsningen.

Men holder Vogt og Ghozlans påstand vann? Er virkelig moskè-kameratene Shah og Sarwar så dårlig orientert om det norske samfunnet som de vil ha det til? Nehmat Ali Shah ble ansatt som imam i CJAS i 1992, og har til nå hatt 21 år på seg til å lære seg litt om det samfunnet han i hvert fall kjenner nok til å forakte så til de grader. Ghulam Sarwar skal i følge kilder ha vært i Norge siden 1970-80 og burde også ha klart å få med seg et par ting om landet han lever i. Sannsynligheten er imidlertid svært stor for at begge to mener det de sier og også er fullt klar over hva de sier og til hvem. Og hvorfor skulle de ikke? Begge to er offentlig kjent for sine uspiselige, fordomsfulle holdninger fra før – i hhv. 2002 og 2007 – og likevel var statsminister Jens Stoltenberg og biskop Ole Christian Kvarme på høflighetsvisitt hvor man hyllet «Det norske vi» i 2011, mens Oslo-politiet i 2012 fant at CJAS-moskèen var et usedvanlig velegnet sted å overbringe deres uforbeholdne støtte, på vegne av intet mindre enn hele det norske samfunn, til opprørte muslimske følelser ifb med Youtube-klippet «Innocense of muslims».

Alt tyder mao på at Shah og Sarwar kjenner det norske samfunnet mer enn godt nok: de vet at de kan si akkurat det som passer dem og det offisielle Norge vil likevel oppsøke dem og late som om alt er i sin skjønneste orden.

Hvorfor kan man jo bare lure på, men det er nærliggende å tro at det har en viss sammenheng med at Nehmat Ali Shah og Ghulam Sarwars oppfatninger faktisk er utbredt og av mange muslimer, i motsetning til islamforsker Vogt, ikke oppfattes som særlig latterlige. Det offisielle Norges bemerkelsesverdige unnfallenhet i forhold til CJAS og dens ekstreme ledere tyder da også på at man er høyst klar over det, og nettopp derfor foretrekker å liste seg på gummisåler rundt et problem som passer ualminnelig dårlig inn i fortellingen om Det Nye Vi.

Dagsavisen: – Viser mangel på kunnskap