Drammens-imamen Noor Ahmad Noors hyllest av Hitler og oppfordring til drap på jøder, har sjokkert og overrasket mange. Men er det egentlig grunn til overraskelse når nesten en tredjedel av muslimene i Norge har klare antisemittiske holdninger?

I over halvannet år kunne man lese på imamen Noor Ahmad Noors side på Facebook.:

“Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem. Israel er en djevel. Hitler drepte ikke alle og lot noen leve slik at verden kan se hvordan de setter menneskeheten i fare når de er i live.”

Noor kom til Norge i 2006 som direktør i Minhaj og har vært imam i Drammen siden 2009. Utdannelsen har han fått ved Minhaj University Lahore, og han omtaler seg på LinkedIn som engasjert i «interfaith harmony in Drammen».

Den årvåkne drammenseren Hans-Christian Holm har fortjenstfullt løftet imamens hatprat frem i lyset på sin egen Facebook-side, og han har rettmessig anmeldt uttalelsene til politiet. Den videre etterforskningen vil vise om imamen blir tiltalt og straffet etter strl. § 185.

Etter at Holms prisverdige innsats ble lagt merke til av stadig flere, begynte ballen å rulle i media. Drammens Tidende (bak mur) var naturlig nok tidlig ute med å omtale imamens hatprat. (Tonen avisen legger an overfor imamen i Minhaj-Ul-Quran-moskeen i dag, står i måpende kontrast til avisens rosenrøde reportasje om moskéens koranskole for småbarn i 2009. PST har lenge observert at mindreårige ekstreme islamister er blitt radikalisert på nett, i tillegg til i familien og på religiøse arenaer. «Vi så det ikke komme» er en blank løgn og holder ikke lenger som unnskyldning for noen, hverken i media eller politikken.)

NTB og HRS var deretter raske til å plukke opp saken. Den spres videre til flere mediehus som ureflektert gjengir NTBs ord om at imamens uttalelser kun er «krasse». Dét hadde nyhetsbyrået neppe skrevet om noen hadde hoiet om Hitler og oppfordret til drap på muslimer, og NTB har – først etter press – endret teksten i sin egen artikkel, mens det på en rekke nettsteder fortsatt bare står «krasse».

Normalt ville Antirasistisk Senter slått alarm og fått bred dekning i alle medieflater, om noen hadde sagt noe «krast» om muslimer. Nå tok det dager før en liten sak ble lagt ut på den statsfinansierte organisasjonens hjemmesider, hvor de i tillegg skriver at også ARS vil anmelde imamen.

Imam Noor ble etter hvert suspendert fra jobben i moskéen.

Etter at de store muslimske paraplyorganisasjonene Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk fikk konsolidert stillingen, dukket det helt ubegripelige utspillet om at et eget «kurs om europeisk historie, holocaust og folkemord blir en del av etterutdanningen for religiøse ledere» opp.

Dette utspillet er nok et eksempel – og et svært grotesk sådan – på hvor elendig integreringen av spesielt muslimer går i Norge, og hvor enorm åndelig og kunnskapsmessig avstand det er mellom mange ikke-vestlige innvandrere og nordmenn generelt. Når ikke muslimenes åndelige ledere vet stort om kontinentet de preker antisemittisme på, kan man kanskje ikke forvente så mye av menigheten heller?

Nei da, det er ingen stor grunn til å bli overrasket, for tankegodset svært mange muslimer bærer med seg, er solid rotfestet i reinspikka jødehat. Noen eksempler:

I 2009 hyllet lederen for Det europeiske fatwarådet, Yussuf al-Qaradawi, Holocaust som en guddommelig straff over jødene. Han ba uttrykkelig om at Holocaust måtte skje igjen, denne gangen uten Hitlers hjelp, men i stedet iverksatt av muslimer. Islamsk Råd Norge nektet å ta avstand fra både Qaradawi og uttalelsen hans, noe heller ikke Basim Ghozlan i Det islamske forbundet og forstander for Rabita-moskéen ville.

Oslos største moské er Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, og det er ofte den moskéen norske politikere besøker i solidaritet mot «islamofobi». Moskéen ledes av styreformann Ghulam Sarwar og imam Nehmat Ali Shah, som begge i en artikkel i Dagsavisen i 2013 hevdet at norske medier er styrt av jøder og derfor bare skriver negative ting om islam for at «islam ikke skal vokse». Videre opplyste Sarwar om at nazistene drepte jøder fordi jøder er «urolige folk i verden».

«Kontroversielt», innledet Dagsavisen artikkelen med.

Det offisielle Norge ved daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne fikk 5. desember 2017 overlevert den nye rapporten om Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Den viste blant annet at muslimske innvandrere som den gang hadde vært bosatt minst fem år i Norge, skilte seg ut og støttet negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent).

Hele 42 prosent i det muslimske utvalget mener for eksempel at «Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi» (mot 13 prosent i befolkningen), og bare 9 prosent (men 46 prosent i befolkningen) avviser denne påstanden.

Blant muslimene er det 28 prosent som støtter påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» (mot 13 prosent i befolkningen). Mens stereotypiske forestillinger om jødisk makt og innflytelse er sterkt utbredt i det muslimske utvalget, finner oppfatningen om at jøder selv har skylden for at de er blitt forfulgt, støtte bare blant et mindretall av dem som tok stilling (17 prosent støtter mot 37 prosent støtter ikke). […]

Andelen for antisemittisme ligger spesielt høyt blant eldre muslimer (over 60 år). At fordommer mot jøder er mer utbredt blant muslimer enn i befolkningen generelt, finner man også i undersøkelser fra andre europeiske land. Selv om resultatene ikke kan sammenlignes direkte, tyder mye på at avstanden mellom muslimene og befolkningen for øvrig i dette spørsmålet er mindre i Norge enn i land som Belgia, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

Undersøkelsen avdekket motvilje mot jøder også blant den øvrige befolkningen, men muslimene markerte seg klart og tydelig i tét. Videre viste undersøkelsen at negative holdninger til muslimer er langt mindre utbredt i det jødiske utvalget enn i befolkningen for øvrig.

Regjeringen har siden 2016 lagt frem egne handlingsplaner mot antisemittisme, og den nyeste gjelder for årene 2021–2023. Planen har tolv tiltakspunkter:

 1. Videreutvikle skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra)
 2. Tilskudd til skoleturer for ungdom
 3. Tilskudd til kurs for lærere
 4. Videreføre støtten til Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak, inkludert Jødiske veivisere
 5. Opprettholde støtten til de jødiske museene i Oslo og Trondheim og til Jødisk kulturfestival i Trondheim
 6. Etablere et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte for alle politidistrikter
 7. Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år
 8. Følge med på antisemittisme på internett
 9. Sluttføre forskningsprogrammet om antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag
 10. Sluttføre doktorgrads-/postdoktorstillinger til forskning om forebygging av gruppebaserte fordommer i skolen
 11. Fortsette Norges internasjonale engasjement mot antisemittisme og for å ivareta jødisk kulturarv i Europa
 12. Evaluere den samlede innsatsen mot antisemittisme

Ikke ett punkt nevner målrettede tiltak mot den gruppen der jødehatet i Norge beviselig er størst: hos muslimene. Kanskje ikke så rart handlingsplanen ikke virker, men den berøringsangsten det offentlige Norge viser i møte med islam og muslimer, er jo ikke ny. Da er det i stedet bedre å kritisere dem som kritiserer islam for «islamofobi», rasisme og det som verre er.

 

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.