Dagsrevyens Rima Iraki lar Sylvi Listhaug stå skolerett og forlanger at hun svarer ja/nei på spørsmål som: «Tror du islam er ute etter å ta over Europa?»

Det er forskning som forsøker å finne ut av ting, og det er forskning som virker mer som bestillingsverk i en gitt politisk situasjon. Rapporten om jødehat og islam-frykt i den norske befolkningen passer i sistnevnte kategori.

De funnene som mediene velger å prioritere, er de som er politisk opportune: at et stort antall nordmenn mener at islam utgjør en trussel mot norske verdier og at muslimer ønsker å ta over Europa. Begge deler er det god dekning for, likevel kaller HL-senteret dem for fordommer. En fordom, slik begrepet offisielt brukes, er negative holdninger uten rot i virkeligheten. De forestillingene rapporten avslører, finnes det imidlertid god dekning for.

Det topper seg når Sylvi Listhaug må stå skolerett for en ankerkvinne i Dagsrevyen, Rima Iraki, og svare på om hun vil ha en muslim som nabo, eller om hun tror muslimer vil ta over Europa. Dagsrevyen bruker undersøkelsen til å presse personer som våger å ytre seg kritisk om islam på defensiven. Iraki har endog den frekkhet å spørre Listhaug om det ikke er hun som bærer noe av ansvaret for negativiteten mot islam ved å ha kommet med negative utsagn om islam eller muslimer.

Hele intervjuet virker regissert. Først kommer en muslimsk jente fra Elvebakken skole. Hun sitter sammen med en norsk jente og ser på skjermen og åkker seg over hva de ser. Den muslimske jenta sier at det jo er politikere som har vært med på å frembringe en slik stemning som undersøkelsen viser.

Det er dette spørsmålet Rima Iraki slynger mot Sylvi Listhaug: – Er det ikke din skyld, egentlig? Og så må Listhaug svare for hva hun tidligere har sagt: Har hun ikke snakket om gullstol, godhetsregime og frykt for velferdsstaten og barnas fremtid, kanskje?

Dette er propaganda på et så lavt nivå at det diskrediterer den undersøkelsen innslaget skulle handle om. Vi forstår at Iraki vil tiltvinge seg aksept for det «faktum» at det er hvite mennesker som Sylvi som frembringer islam-hatet. Det hjelper ikke at Sylvi pliktskyldigst sier at flertallet av muslimer er fredelige, lovlydige og bare ønsker å leve i fred. Vi vet at sannheten er annerledes. Hvis Iraki hadde rett, ville vi ikke hatt så stor splittelse og så sterke spenninger i land der det bor mange muslimer.

Og splittelsen vokser. Cora Alexa Døving har vært med på undersøkelsen. Vi kjenner hennes holdninger. Hun sa at integreringen går bra. Holdningene i undersøkelsen hadde altså ingen rot i virkeligheten.

Nordmenns fiendtlighet mot islam skygget for at muslimer er mer fiendtlige mot jøder enn hva ikkemuslimske nordmenn er. Det ble nærmest en bisak.

At jødehatet vokser over hele Vest-Europa, skyldes i all hovedsak innvandringen av muslimer. Det finnes jødehat blant partier som Jobbik og Gyllent Daggry, men det er marginalt i forhold til muslimenes jødehat.

Det finnes ellers en «anstendig» antisemittisme blant de politisk korrekte, som motarbeider staten Israel og forsøker å undergrave dens standing i verden. Dét er en antisemittisme uten antisemitter.

Disse menneskene er stort sett blinde for jødehatet blant muslimer, som er ideologisk-teologisk begrunnet.

Igjen flykter jødene fra Europa. Dét er sannheten.

At en programleder med tydelig bakgrunn fra Midtøsten står og resonnerer med en norsk statsråd og krever ja/nei-svar på samme spørsmål som i undersøkelsen, sier noe om aggressiviteten i alliansen islam–venstresiden.

Disse menneskene vil alltid lete etter en norsk, hvit, kristen syndebukk. Det er egentlig ganske uhyggelig. Temaet er antisemittisme i befolkningen, og det er Listhaug – en av de få som har våget å ta til motmæle – som gjøres ansvarlig for muslim-hatet.

Muslim-hatet er mye større og farligere enn jødehatet. Dét var budskapet i undersøkelsen.

En utrolig forestilling!

NTBs Andre Lorentzen har sett på undersøkelsen:

Først kommer tallene som viser synkende jødehat blant nordmenn.

Men hvordan henger dette sammen med at:

70 prosent av jødene som er spurt i undersøkelsen svarer likevel at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene?

Dette minner om påstanden om at kriminaliteten i Europa går ned, men likevel blir folk stadig mer utrygge. Skyldes det innbilning?

Hvis 48 prosent av nordmenn mener muslimer har seg selv å takke for at folk vender seg mot dem, har dét da ingenting med empiri å gjøre? Er det bare fantasifostre?

Undersøkelsen viser også stor utbredelse av antimuslimske holdninger i det norske folk.

Samlet har 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer. Hele 48 prosent av respondentene støtter påstanden om at «muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets».

Påstanden «muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent av de spurte. Samtidig svarer 39 prosent bekreftende på påstanden «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 31 prosent mener at «muslimer ønsker å ta over Europa». (NTB)

Negative til jøder

Blant muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge, støtter 28,9 prosent negative påstander om jøder. I resten av befolkningen er andelen 8,3 prosent.

Hele 42 prosent i det muslimske utvalget mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi», mot 13 prosent i den øvrige befolkningen. Bare 9 prosent avviser denne påstanden, mot 46 prosent i den øvrige befolkningen.

Blant muslimene er det også 28 prosent som støtter påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», mot 13 prosent i resten av befolkningen. (NTB)

Likestillingsstatsråd Solveig Horne lar sjelden en anledning gå fra seg til å si noe dumt:

– Det er gledelig å se at det er nedgang i negative holdninger til jøder. Det er også positivt at det er noe mindre skepsis mot å ha muslimer som nabo eller i vennekretsen. Det er likevel bekymringsfullt at negative holdninger til muslimer er svært utbredt i befolkningen, sa barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) under overrekkelsen av rapporten tirsdag. (NTB)

Det trengs en handlingsplan mot islamhat; dét var leder av undersøkelsen, Christhard Hoffmann, og Shoaib Sultan skjønt enige i.

Sultan mente at det var altfor mange hendelser som ble koblet til religionen, men som ikke hadde noe med religionen å gjøre. Vi savnet eksempler.

 

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» her.