Nytt

Koranen bør tolkes på nytt, mener norsk-muslimske Kadra. Hun har sett seg lei på kvinnesynet som utgår fra koranen, og synes det er på høy tid med nye tolkninger.

– Det er Koranens syn på kvinner som bør fortolkes på nytt. Jeg savner en debatt om hvilke rettigheter og plikter den moderne muslimske kvinnen har, sier Kadra til VG.

26 år gamle Kadra understreker at hun fortsatt tror på mye av det som står i koranen, men mener likevel at det er på tide med en debatt om koranens tolkning på enkelte områder.

– Det er lite plass til den moderne kvinnen i Koranen. For å ta et eksempel: Da Jonas Gahr Støre var på besøk i moskeen på Grønland for å holde foredrag, var det bare menn i salen. Kun tre kvinner var til stede i moskeen, men de måtte oppholde seg på galleriet slik at ingen kunne se dem. Vi kan ikke ha det slik i 2007, sier Kadra.

Kvinners posisjon i islam ikke har vært noe tema, og de få kvinnene som har forsøkt å sette dette på dagsordenen har blitt stemplet som vantro. Det er en problemstilling Islamsk Råd i Norge burde ta opp, mener Kadra, men legger til at det kanskje ikke blir så enkelt når samtlige som sitter i Islamsk Råd er menn.

Norsk-muslimske Kadras utspill blir dårlig mottatt av Central Jamaat-e Ahl-E Sunnats pressetalsmann Gulam Sarwar, som mener at Kadras uttalelser er krenkende:

– Vi kan ikke forandre Koranen eller islam på grunn av henne. Vi tar avstand fra hennes uttalelser, hun har ikke noe med å krenke vår religion.

– Hun kan si hva hun vil, og er sikkert pen og har en fin kropp, men vi kan ikke forandre Koranen på grunn av hva en kvinne mener, sier Sarwar.

Kadras ønske om debatt og nye tolkninger av koranens syn på kvinners plass i samfunnet blir blankt avvist av pressetalsmann Gulam Sarwar.

-Koranen er det som kommer fra himmelen. Sånn er det, sier han.

Central Jamaat er en av de sentrale menighetene i Islamsk Råd i Norge.

VG: – Koranen bør tolkes på nytt