Sakset/Fra hofta

I forbindelse med Central Jamaat`s pressetalsmann Gulam Sarwars dårlig valgte formuleringer i dialogen med Kadra Yusuf, er Islamsk Råd kalt inn på teppet av likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Nå har Bekkemellem tatt saken i egne hender, og innkalt Islamsk Råd til et møte tirsdag. Både lederen og generalsekretæren er invitert, sammen med lederen for imam-komiteen.

– Vi må få i gang en dialog i forhold til de utfordringene vi står foran, sier Bekkemellem til VG Nett.

Hun håper møtet kan bidra til å knytte tettere kontakt mellom muslimske ledere og det norske politiske miljøet. Likestillingsministeren ser for seg at møtet ikke skal være en engangshendelse, men starten på en tettere jevnlig dialog.

Det blir åpenbart en travel vår for Islamsk Råd, som jevnlig skal i møter med både integreringsminister og likestillingsminister, samtidig som de skal se etter menighetene sine.

Men jeg lurer altså fremdeles på hvem som formelt har fått mandat av norske muslimer til å utnevne imamer som ledere og talsmenn for hele den muslimske minoriteten i Norge, og eventuelt når og hvor denne demokratiske prosessen fant sted?

VG: Karita kaller Islamsk råd inn på teppet