Arbeiderpartiets kvinnelige politikere er ordentlig sinte for avisoppslagene om overfallet på Kadra Yusuf. Så sinte at de har en hel del på hjertet som de gjerne vil dele med folket. For i dag er vi alle åpenbart sjokkerte og maktesløse borgere, og ikke for eksempel medlemmer av den norske regjering.

Først ut er likestillingsminister Karita Bekkemellom, som av dagens aviser har fått en oppskakende etterutdanning:

– Kadra er en jente som er politisk engasjert på vegne av norske muslimske kvinner og har reist en viktig debatt. Dette angrepet forteller meg at det er en virkelighet der ute der muslimske menn må forstå og respektere at muslimske kvinner i Norge har de samme rettighetene som menn, sier statsråden.

Og nå som den ubehagelige virkeligheten først har sneket seg inn i likestillingsministerens tilværelse, vil hun gjerne ha en debatt.
Ikke minst fordi likestillingsministeren nesten helt uten grunn har kommet til den konklusjonen at overfallet er et uttrykk for at religion kanskje blir brukt til å holde kvinner nede.

Ja, dette splitter nye – og religionshistorisk fullstendig ukjente – fenomenet må vi kunne snakke litt om. Om ikke annet for å utrede det nymotens undertrykkelsesinstrumentet.

For hva skal vel ellers myndighetene stille opp mot noe så overraskende? Å håndheve norsk lovgiving later ikke til å være et alternativ, så det står sikkert ikke noe i norske lover om kvinners rettigheter man kunne vise til heller.

Men i mellomtiden bør i allefall Kadra Yusuf få 4 millioner livvakter, og det på oppfordring fra stortingsrepresentant Karin Yrvin. Med det sikter hun til at det i gamle dager ble sagt at kong Olav hadde hele det norske folk som livvakter.

Gjerne det, og på den måten vinner jo alle: Kadra får trygghet, vi andre får føle oss solidariske, imamene får fortsette å tro at svada stadig virker og norske myndigheter får slippe å foreta seg noe som helst denne gangen også. Er det ikke sånt som kalles en vinn-vinn-situasjon?

Og det bør være et enkelt regnestykke å finne det nøyaktige antall livvakter Kadra får – vi tar bare antallet norsk befolkning, og så trekker vi fra antallet norske politikere og muslimske imamer.

Aftenposten: – Gi Kadra 4 millioner livvakter