Innenriks

Ingunn Økland har skrevet en kommentar om mennesker som avslører forkastelige holdninger i moskéene. Det er mye som tyder på at holdningene hun henviser til først og fremst er forkastelig for oss europeere. De med muslimsk bakgrunn som avslører uønskede holdninger lever i stor utrygghet etterpå. I Norge er Kadra Yusuf et godt eksempel på dette. Det er mange år siden hun avslørte at flere moskéer var for omskjæring av unge jenter og anbefalte denne praksisen. Kadra Yusuf lever ennå med vissheten om at hun kan bli utsatt for vold på grunn av sine avsløringer. Et stort flertall av muslimske danske unge vil integreres, men møter motstand av moskéer og foreldre, skriver Økland. Er det så enkelt?

Nylig skrev Aftenposten om en rådgiver ved en videregående skole i Oslo at steining av homofile og utro var ukontroversielle meninger i klasserommet. Streng sosial kontroll ble også nevnt og har blitt nevnt som en utfordring med muslimske miljøer tidligere også.

Det er ikke vanskelig å skjønne frykten. Kritiske muslimer i Danmark lever utsatte liv. Den tidligere imamen Ahmed Akkari flyttet av sikkerhetsmessige grunner til Grønland etter å ha tatt et oppgjør med sin egen islamistiske bakgrunn.

—-

Av fare for å bli gjenkjent er begge journalistene ute av Danmark nå. Her hjemme kan Kadra Yusuf fremdeles risikere å bli slått ned på åpen gate, seksten år etter den kontroversielle episoden av Rikes tilstand på norsk TV 2. Yusuf avslørte – med skjult kamera – at norske imamer støttet omskjæring av jenter.

Er det kun moskéene, eller er det et stort miljø av muslimer som motsetter seg integrering? Det blir sjelden eller aldri opplyst om et stort antall muslimer som trer støttende til for å beskytte de utstøtte.

Politikere skryter ofte av vellykket integrering i Norge. I hvilken grad har vi lykkes når Økland beskriver minoriteter i minoriteten som tar sjanser for å fremme integrering?

For det finnes en minoritet i minoriteten som er villig til å ta store sjanser for å fremme integrasjonen av europeisk innvandrerungdom.

Det er vel dette som kalles en utfordring i det nye Norge, og med en økende andel muslimer så skal folket tro at integreringsarbeidet vil lykkes i enda større grad.

God helg.

Aftenposten

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også