Innenriks

Fahad Qureshi har skrevet et innlegg i Aftenposten. Islam Net blir misforstått.

Qureshi omtaler blant annet de brutale hudoodstraffene. Han ønsker ikke at folk skal steines, få lemmer amputert eller drepes. Dette må vi andre forstå.

Tar han så avstånd far straffene? Nei. Han tar avstånd fra misbruk av hudoodstraffene. Hva som defineres som misbruk skriver han ikke.

Vi andre kan anta at ønsket om at folk ikke skal bli utsatt for amputasjon, eller bli steinet,  løses best ved at man vender seg til islam?

Dette er helt feil! Vi ønsker overhodet ikke at folk skal steines, drepes eller få lemmer amputert. Profeten Muhammed (fred være med ham) var sendt som en barmhjertighet til menneskeheten. Han var ikke sendt for å torturere folk.

Måten islams lære blir fremstilt på i Aftenpostens reportasjer, er for meg virkelighetsfjern.

Islam Net tar fullstendig avstand – uten forbehold – fra ethvert misbruk av hudood-straffene, uavhengig av om det gjelder steining, avkapping av hender, drap, eller hva enn det skulle være.

Det barbariske bildet som kommer frem i Aftenpostens artikler er ikke i tråd med islams lære, som i realiteten er fred og forsoning. Vi tar også fullstendig avstand fra all form for terrorideologi.

Muhammed er forbildet. Islam er fred. Mange lurer på for hvem islam er fred. Er det de som lar seg underkaste islam og Muhammed? Islam betyr jo nettopp det. Underkastelse.

Senest på fredskonferansen vår i april arrangerte vi en heftig debatt hvor IS’ ideologi ble revet fra hverandre. Islam er tross alt fredens religion.

Mange husker Kadra Yusuf som med skjult kamera avslørte imamer som utad var i mot omskjæring av jenter. Innad i menighetene var holdningene en helt annen. Qureshi løfter nå frem den gode gamle kjærlige måten moskéene har formidlet islam i Norge. Er det blant annet det kjærlige kvinnesynet Qureshi ønsker å minne oss på?

Jeg mente aldri å sette moskeene i et dårlig lys eller tillegge dem meninger de selv ikke står for. Poenget mitt var at det Islam Net står for, er ikke en ny barbarisk forståelse av islam, men den samme gode, gamle, fredelige og kjærlighetsfylte forståelsen som norske moskeer generelt sett har forkynt i all tid.

Aftenposten

Støtt oss!
Vi skal gjøre vår del, men vi er helt avhengig av din jevnlige støtte for å kunne gi deg dette hver dag.
kr