Nytt

Norske politikere ofrer muslimske kvinners helse og livskvalitet fordi de både er redde for å tråkke imamene på tærne og å bli kalt rasister, mener Kadra Yusuf. Redselen for ordet «rasist» gjør derfor at norske myndigheter lar være å ta et oppgjør med imamenes kvinnesyn.

I gårsdagens VG inviterte norsk-muslimske Kadra Yusuf Islamsk Råd i Norge (IRN) til en debatt om nytolkning av koranen, etter å ha sett seg lei på kvinnesynet som fremmes i islam. Hun fikk et forbausende svar på tiltale av pressetalsmann Gulam Sarwar i menigheten Central Jamaat:

– Hun kan si hva hun vil, og er sikkert pen og har en fin kropp, men vi kan ikke forandre Koranen på grunn av hva en kvinne mener, sier Sarwar.

Likestillingsminister Karita Bekkemellom ble rasende for pressetalsmann Sarwars kommentar, og betegner uttalelsen som sterkt diskriminerende. Ifølge Kadra Yusuf poengterer kommentaren nødvendigheten av debatten hun etterlyser, men mener norske politikere får ta sin del av skylden for de rådende forhold for norsk-muslimske kvinner:

Men Kadra er lei av at ministre og politikere raser i media – og ikke direkte mot imamene. For syv år siden ble hun landskjent da hun ved hjelp av skjult mikrofon avslørte imamenes forhold til omskjæring i TV-programmet «Rikets tilstand». Men siden den gang mener hun svært lite har blitt gjort for de muslimske kvinnene.

-De er så passive og forsiktige fordi de er redde for å bli kalt rasister. Det virker som at myndighetene er så redde for å tråkke andre på tærne at de heller ofrer kvinnene, sier Kadra til VG Nett.

– Det er på tide at noen sier fra, og likestillingsministeren er en av de som virkelig burde ta debatten. De må ta tak i et problem for tusenvis av kvinner i Norge, ikke bare rase på nettdebattene, oppfordrer Kadra.

Imidlertid gjentar likestillingsministeren sin oppfordring i dagens aviser, og ber igjen om at de norske imamene gjør det klart at Central Jamaats talsmann ikke er representativ for holdningen blant norske muslimer.

Det har foreløpig ikke kommet noen svar på ministerens oppfordring fra ansvarlig hold, og både tidligere leder for Islamsk Råd, Mohammad Hamdan, og ledelsen ved Islamic Cultural Centre Norway avslår å kommentere saken.

Kadra selv appellerer til myndighetenes ansvarsfølelse, og mener at norske politikere må tvinge imamene til å ta debatten, hvis hovedformål skal være å få de religiøse lederne til å innse at de er en del av det norske samfunnet.

– Det er ironisk at det norske samfunnet finansierer slike trossamfunn. Jeg mener de ikke skal trekke denne støtten. Men de må få imamene til å våkne og forstå at de er en del av det norske samfunnet, mener Kadra.

VG: -Ofrer kvinnene i frykt for å bli kalt rasister