Sakset/Fra hofta

Islamsk Råd i Norge (IRN) har havnet i en fryktelig vrien situasjon – hjelpsomt assistert av deres egen representant og AP-politiker Asghar Ali, samt norske muslimske foreldres mirakelkur for å gjøre sine barn heterofile – hva gjelder å ta avstand fra å ta livet av homser, alternativt omvende dem ved bruk av utstrakt tvang. Så nå ber IRN det europeiske fatwarådet om hjelp for å avgjøre hvilke holdninger IRN og norske muslimer skal ha til homofile.

For det er et prinsipielt spørsmål som ikke lar seg avgjøre i en håndvending, om noen skulle tro det:

Det europeiske fatwa-rådet, som avgjør prinsipielle spørsmål for muslimer i Europa blir dermed, for første gang, nødt til å komme med en entydig avgjørelse om synet på homofile, etter initiativ fra norske muslimer.

Spørsmålet om norske muslimers holdninger til homofili ble for alvor satt på dagsorden etter at Dagsavisen 18. november brakte nyheten om at homofile sendes til utlandet for å bli heterofile. Ideelle organisasjoner frykter for livene til homofile innvandrere som tvangssendes til foreldrenes hjemland.

Tvangsekteskap og «reorientering» gjennom koranlesning er metoder unge homofile er blitt møtt med fordi foreldre og familie har ønsket å «kurere» barna fra deres homofile legning. I enkelte muslimske land, som Iran, er det dødsstraff for homofili.

På direkte spørsmål om han er for eller mot dødstraff for homofile, svarer leder for IRN Senaid Kobilica at han som muslim i Norge reagerer på å bli konfrontert med en slik problemstilling. Å følge norsk lov i Norge er jo en islamsk plikt, må vite. Det er forsåvidt et artig svar, men nå er det vel ingen som har spurt om man følger norsk lov eller ikke – det handler om at man har tillatt seg å stille et spørsmål eller tre om hvilke holdninger de troende har. Holdninger er som kjent ikke lovfestet i Norge.

Men IRN ønsker altså at norske muslimer nå skal få en mer enhetlig holdning til homofili, og følgelig ber man det europeiske fatwarådet om en hjelpende hånd.

Og den hjelpende hånden til de som verken prinsipielt eller menneskelig er i stand til å svare på om det er akseptabelt å ta livet av homser eller ei, blir nok utstrakt og vel så det fra autorisert hold – kanskje spesielt fra overhodet for det europeiske fatwarådet.

Overhodet heter nemlig Yusuf al-Qaradawi, og er særlig kjent for å ha et fordomsfritt og menneskevennlig syn på det aller meste. Blant annet hadde han dette å si om homofile i et intervju med MEMRI:

Interviewer: How should a homosexual or a lesbian be punished? We mentioned the story of the people of Sodom and how Allah punished them, but how should someone who commits this abomination be punished today?

Yousuf Al-Qaradhawi: The same punishment as any sexual pervert – the same as the fornicator.

[…]

The schools of thought disagree about the punishment. Some say they should be punished like fornicators, and then we distinguish between married and unmarried men, and between married and unmarried women. Some say both should be punished the same way. Some say we should throw them from a high place, like God did with the people of Sodom. Some say we should burn them, and so on. There is disagreement.

[…]

The important thing is to treat this act as a crime.

Ja, da har vi heldigvis fått med oss det viktigste: homofili er kriminelt og bør behandles deretter.

Når en leser dette forstår man selvfølgelig hvorfor IRN etterlyser fatwarådets enhetlige holdning til homofili – religiøst sett er man jo ikke engang enige om hvordan avlivingen av homser skal foregå. Det er derfor høyst forståelig at IRN ber om en oppklaring av hvilke holdninger IRN og norske muslimer bør innta i dette spørsmålet. Man kan tross alt bli forvirret av langt mindre grunnleggende uenigheter enn dette.

Andre visdomsord og eksempler til etterfølgelse fra det europeiske fatwarådets overhode er anbefalinger om straff eller dødsstraff for utenomekteskapelig sex, dødsstraff for frafall fra islam, menns rett til å fysisk disiplinere – en poetisk variant av det vi andre vanligvis kaller vold – sine hustruer, halv arverett for kvinner og delvis kjønnslemlestelse av kvinner (anbefalt inngrep: fjern fortrinnsvis bare den gøyale delen).

Det er mulig at IRN synes at deres utspill bør ha en beroligende effekt, og det har det muligens også. I hvert fall hvis vi sørger for å konsekvent unngå å nevne hvem som faktisk sitter i det europeiske fatwarådet. For snakker vi i overkant høyt om akkurat det, så kan det fort tenkes at det istedet er grunnlag for uro og dyp bekymring at det er denne religiøse institusjonen som forventes å forme det offentlig finansierte IRNs og andre norske muslimers «enhetlige holdninger til homofilirelaterte spørsmål», enn si hva som helst.

I forhold til al-Qaradawis anbefalinger bør antagelig våre homofile håpe at deres muslimske foreldre beholder sine nåværende holdninger, da man normalt har en tendens til å velge det minste av to onder. Å bli sendt til utlandet må være en klar vinner fremfor å bli a) levende brent på bål eller b) kastet ut fra et høyt sted.

En annen tilnærming enn å mase etter en avstandstagen som åpenbart vil være rent hykleri, kunne kanskje rett og slett være å be IRN, fatwarådet og deres lite tiltalende holdninger dra til et sted der man etter sigende slipper å fryse?

Men det siste ville ganske sikkert vil gjøre vondt langt inn i inkluderingsdepartementet og statsråd Hanssens ukentlige integreringsmøter med IRN, så hva er vel egentlig et ørlite anstrøk av barbari mellom venner når det kommer til stykket?