Leder Bera Ulstein Moseng og nestleder Rolf Angeltvedt i Helseutvalget for bedre homohelse retter kraftig kritikk mot Utdanningsdirektoratets omstridte hefte om undervisning om seksualitet for grunnskolelærere.

Helseutvalget for bedre homohelse er listet som en av samarbeidspartnerne bak heftet «Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnskolen», men tar et kraftig oppgjør med forfatterne forsker og fagbokforfatter Åse Røthing ved Culcom (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) og stipendiat og fagbokforfatter Stine Helena Bang Svendsen ved NTNU.

– Dette er blitt et hefte kun om homofil sex og homofil kjærlighet. Også heteroseksuell ungdom må kunne kjenne seg igjen, sier Bera Ulstein Moseng, forsker i Helse-utvalget for bedre homohelse.

I et leserinnlegg i dag tar Bera Ulstein Moseng og Rolf Angeltvedt, henholdsvis nestleder og leder i helseutvalget, et knallhardt oppgjør med Utdanningsdirektoratet og forfatterne av hefte Åse Røthing og Stine Helena Svendsen. Helseutvalget var leid inn til å bistå med sin kunnskap om homohelse, men kjente seg ikke igjen da de fikk se sluttresultatet.

«Forfatterne Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen bruker i dette ressurshefte sjelden andre kunnskapskilder og referanser enn seg selv. De synes å blande egne livserfaringer med foreldede homopopulistiske årsaksforklaringer med en angstbitersk heteroseksuell agenda. Det fremstår ikke bra», skriver de i leserinnlegget.

Skeiv teori. Moseng mener at hefte fremstår som et propagandaverk for såkalt skeiv teori (på engelsk kalt queer- teori).

– Det spesielle med denne teorien at den gjør det spesielle til det generelle. Vi synes det blir litt angstbitersk. Heteroseksualiteten får skylden for alt. Det er klart at det finnes undertrykking av homofile, men å si at heteroseksualiteten er en undertrykkende livsform blir litt for voldsomt for oss.

Andre bidragsytere til Utdanningsdirektoratets hefte om seksualitet er blant andre Aleneforelderforeningen, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHH) og medieforsker Lin Prøitz ved det kontroversielle Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO.

I leserinnlegget sier Helseutvalget seg enig med Espen Ottosen fra Norsk Luthersk Misjonssamband og Øyvind Håbrekke (Krf), som har tatt i bruk ord som makkverk, løgn og propaganda om Utdanningsdirektoratets undervisningshefte.

I heftet henviser kjønnsforskerne Røthing og Bang Svendsen i stor grad til boken «Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning», som de selv forfattet og utga i 2009.

På nettsiden Kilden presenteres for øvrig Åse Røthing med et sitat der hun kaller den norske skolen for en «heterofabrikk»:

Heteroseksualiteten tas for gitt i skolehverdagen og det virker som om «de homofile» finnes andre steder. Skolen framstår som en «heterofabrikk».

Også lege, skuespiller og fagbokforfatter Anders Danielsen Lie har rettet kraftig kritikk mot Utdanningsdirektoratets undervisningshefte:

Men til å være så opptatte av språkbruk, er akademikerne Røthing og Svendsen forbausende unyanserte. De har gjort «uvanlig» synonymt med «unormal» og «avvikende». Vi har fått et nytt skjellsord, og mistet muligheten til å si noe om utbredelsen av et fenomen på en enkel måte.
Heterospøkelset.

Røthing og Svendsen er observante. De ser heterospøkelset overalt, og er kreative i sine valg av metaforer. Hvem hadde tenkt på skapelsesberetningen om den svømmende (aktive) sædcellen og den ventende (passive) eggcellen som kjønnsstereotyp? De liker ikke at rammefortellingen for den gamle seksualundervisningen er det befruktende vaginale samleie. Burde det heller vært det anale samleie?
Flest heterofile.

Diskrimineringen plantes inn i språket slik at det blir umulig å bruke. Forfatterne er bekymret for noe de kaller andregjøringen av de homofile, der klasserommet deles i et heteroseksuelt «vi» og et homoseksuelt «de andre». Det er et statistisk faktum at 80-90 prosent definerer seg som eksklusivt heterofile. Det betyr ikke at heterofile føler seg som et herrefolk, men at det blir vanskelig å unngå en viss ubevisst forventning om at heterofili er vanligere enn homofili.

Ulstein Moseng reagerer også på at forfatterne av heftet fremstiller seksuell legning som noe folk lett kan endre som det passer, hvilket Ulstein Moseng betegner som ønsketenkning:

– De ønsker så gjerne at det skal være sånn. At du kan bestemme hvem du skal være seksuelt i dag, og så kan du være en annen i morgen. Forskning viser derimot det totalt motsatte. Den siste danske levekårsundersøkelsen viser at godt over 90 prosent definerer seg som heteroseksuelle. De har kun heterosex og forelsker seg kun i en av motsatt kjønn. Det er ønsketenkning å tro at bare oppdragelsen er annerledes, så vil det bli mange flere homofile, sier Ulstein Moseng.

– Dårlig forskning. Vil du fraråde lærere å bruke dette hefte?

– Ja. Det er for smalt. Lærere som skal undervise om seksualitet trenger gode krykker. Dette er ikke et par gode krykker.

– Perspektivet er antidiskriminerende. Burde ikke Helseutvalget heller juble over at her tar noen opp de homofiles sak?

– I utgangspunktet er det hyggelig, men her har det helt tippet over.

Ikke presse. – Hva tenker du om Utdanningsdirektoratets innsats?

– Jeg er overrasket. Dette er dårlig kunnskapsmessig og dårlig forskningsmessig. De kan godt ha med noe om skeiv teori, men her blir det hovedteorien.

– Vi kan ikke pushe voksnes seksualitet på barn og unge. I hefte vises det til at gutter bør danse med gutter i gymnastikken. Når 80 prosent av guttene ikke vil det, så må en respektere der. Vi skal ha respekt for annerledeshet, men å presse barn til å krysse sine preferanser synes jeg blir tullete, sier Ulstein Moseng.

Både Utdanningsdirektoratet og forfatter Åse Røthing avviser den skarpe kritikken fra Helseutvalget for bedre homohelse:

– Det vil jo være mennesker som mener at miljøutfordringene er menneskeskapt. Betyr det at skolen ikke skal undervise om miljøutfordringer som menneskeskapte? Undervisningen bør skje i tråd med norsk lovverk. At foreldre ikke liker homofili, er ikke et argument for at ikke barna deres skal få undervisning om det, sa Røthing.

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Marit Hognestad er overrasket over kritikken, og mener at de har tatt i bruk et bredt fagmiljø under utarbeidelsen av undervisningsheftet om seksualitet i grunnskolen.

Frps talsperson i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Bente Thorsen, mener at heftet «ikke er brukende og må trekkes tilbake».

– Jeg kommer til å sende et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren, svarer Bente Thorsen (Frp)

– Jeg tar det for gitt at Kristin Halvorsen tar tak i dette. Heftet har mistet all troverdighet, mener KrFs Øyvind Håbrekke.

Vårt Land: Kaller sexhefte ‘tullete’