Partitopper i Arbeiderpartiet vil endre valgloven etter at kommunevalget resulterte i innvandrerflertall i Aps bystyregruppe i Oslo, hvor nå elleve av 20 representanter har utenlandsk bakgrunn. Valgresultatet skal ha opprørt deler av Oslo Ap, som mener at gruppen ikke er representativ. Det vises også til at bare gruppeleder Libe Rieber-Mohn bor på Oslo Vest.

Partiapparatet går nå inn for å endre valgloven for å hindre lignende velgerkupp i fremtiden.

De mener at partiets organer bør bestemme de 15 øverste navnene på listen – mot ti i dag.

Oslo Ap har nå satt ned en gruppe som skal se på valgloven. Jan Bøhler, leder i Oslo Ap, sier saken vil bli tatt opp på Aps landsmøte i 2013.

– Det er viktig med mer forutsigbarhet for velgerne når det gjelder hvem som kommer inn i bystyret. Det store flertallet stemmer uten å endre listen, så dette har med demokrati å gjøre, sier Bøhler.

Han peker på at bare 1500 personstemmer skulle til for å komme inn i bystyret for Ap i år. I alt fikk Ap 103000 stemmer i Oslo.

– Det blir feil når så få stemmer skal til for å få inn halvparten av representantene, sier Bøhler.

Han avviser likevel at forslaget kommer på grunn av årets valgresultat, og peker på at Oslo Ap fremmet dette forslaget på Aps landsmøte allerede i 2009.

Kilder i Oslo Ap ønsker ikke å stå åpent frem, men sier til VG at innvandringdimensjonen har aktualisert debatten om endringer av valgloven. At enkelte minoritetspolitikere drev aktiv personvalgkamp i egne miljøer skal ikke ha falt i god jord. Rune Gerhardsen sier at bystyret har fått inn tre representanter fra Somalia og Somaliland, noe han mener er i overkant av hva man kan forvente. Gerhardsen er også for den foreslåtte endringen, men understreker at det ikke skyldes misnøye med den nåværende bystyregruppen.

– Hovedpoenget er at vi trenger en bedre balanse i gruppen. Forholdsvis små aksjonsgrupper kan oppnå forholdsvis mye hvis de setter kreftene inn, sier han, og legger til:

– Etniske grupper har vist seg å være flinke å mobilisere.

Ap-politiker Khalid Mahmood, som fikk 3362 personstemmer ved kommunevalget og gikk fra en 65.-plass til 12.-plass på Aps liste, er motstander av å endre valgloven. Han får støtte av Elvis Chi Nwosu, som mener at Oslo Aps forslag bidrar til å undergrave demokratiet.

– Skal vi lykkes med å skape det nye vi er vi avhengig av at innvandrere deltar i politikken, sier han og legger til:

– Jeg kan ikke se at de minoritetspolitikerne har gjort noe for å skade Ap.

Den eneste av Aps representanter med minoritetsbakgrunn som er blitt valg til ledende verv, Abdullah Alsabeehg, ser både gode og dårlige sider ved forslaget. Partikollega Nwosu er ikke enig, og viser til at muligheten til å endre valglister gir innvandrere demokratisk representasjon. Han påpeker at folk med innvandrerbakgrunn nå utgjør 28 prosent av Oslos innbyggere, og legger til at det vil være trist dersom de ikke er representert i Oslo kommune.

Også SV har hatt interne konflikter i forhold til minoritetsrepresentanter som mobiliserer i egne, etniske/kulturelle miljøer. I Oslo ble det mobilisert i forbindelse med personstriden mellom Heikki Holmås og Akhtar Chaudry, som begge sloss om en samme plass på valglisten. Da Bergen SV skulle stemme over å frata Amir Payan alle politiske verv etter at han sammenlignet en tvangsretur av 30 irakere med nazi-politikk, masseinnmeldte Payan 84 nye medlemmer for å skaffe seg støtte. SVs partikontor i Oslo vedtok imidlertid at medlemmene på Payans liste ikke kunne godkjennes, da kollektiv innmelding er i strid med partiets vedtekter, og Payan tapte avstemningen på årsmøtet.

I denne anledningen ringte Bergensavisen flere av de innmeldte på Payans liste, og konstaterte at mange ikke snakket norsk eller visste at de var blitt innmeldt i SV. Kort etter anmeldte Payans støttegruppe to personer i Bergen SV til politiet: – I denne saken er vi blitt møtt med eurosentriske og kultursjåvinistiske holdninger, uttalte talsmann for Payans støttegruppe og SV-medlem Peter Pareliussen.

VG: AP vil hindre valgkupp fra innvandrere
Partiet foreslår å endre loven