Bergen SV vil på årsmøtet fredag stemme over et forslag om å frata bystyrerepresentant Amir Payan alle tillitsverv. Payan tar forslaget tungt, men vil ikke gi seg. Han føler seg urettferdig behandlet, og er langt nede pga trusler.

Det vakte oppsikt da Payan sammenlignet regjeringens uttransportering av 30 irakere med «nazi-metoder». Han måtte beklage uttalelsen, men skaden var skjedd. Ledelsen for Bergen SV fikk nok. De sier dette bare var dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Vi har i lang tid hatt store samarbeidsproblemer med Amir Payan. Vi har gjort mange forsøk, også med hjelp fra SV sentralt, på å få til en ordning, sier leder for Bergen SV, Åge Christian Jakobsen.

Men saken tyder på at SV er et parti som ikke er forberedt på de problemer etnisk endring fører med seg. SV har ikke en eksklusjonsparagraf, og må ty til et vedtak om å frata Payan alle verv. Resultatet er det samme: utestengelse.

Payan er sykemeldt. Han sier til Bergens Tidende at han er drapstruet og at det er gjort hærverk og skrevet hakekors på huset hans. Vil dette kunne utløse sympati for hans sak? Mellom en firedel og en tredel av medlemmene i Bergen ble vervet av Payan da han mobiliserte for sitt kandidatur til Stortingsnominasjon. De har utenlandsk bakgrunn.

Man ser konturene av en etnisk konflikt innad i SV: partiet har problemer med å håndtere sine ikkevestlige representanter. Payan ble ikke populær da han mobiliserte «sine» for å nå opp. Det samme skjedde i Oslo, der en annen bergenser, Heikki Holmås, sloss om en plass med Akhtar Chaudry. Når det gjaldt egen karriere var ikke de norske venstreorienterte villig til å vike plassen. Det ble også opplevd som ufint at Payan og Chaudry mobiliserte sine egne, til dels som stemmekveg.

Andre protesterte og sa Payan og Chaudry gjorde det samme som kvinnebevegelsen gjorde da den kumulerte inn kvinner ved kommunevalget i 1971: Innvandrerkupp og kvinnekupp.

Men mobilisering av kulturelt stammefellesskap virker tydeligvis annerledes på SV’ere anno 2010.

Saken stikker dypt og kan koste SV goodwill og tillit: særlig blant de mest flerkulturelt idealistiske norske medlemmene/velgerne, og blant innvandrere.

Kan problemet være at SV har en ideologisk-idealistisk kultur som ikke er forberedt på møtet med den etnifiserte virkeligheten? De har hatt god tid på seg.

Payan sykmeldt etter drapstrusler