Framover kan det bli enklere for Fremskrittspartiet å kaste ut medlemmer. Det kan bidra til å stagge uro i partiet, mener lokallag.

Medlemmer som bryter partiets regler, skal heretter kunne kastes rett ut, ifølge et forslag til vedtektsendring som Frps landsstyre har godkjent.

Vedtektsendringen skal behandles på partiets landsmøte lørdag, som åpner med Siv Jensens avskjedstale etter 15 år i Frps førersete.

«Medlemmer som gjennom sin utmelding eller offentlig handling søker å skade partiet, partiets tillitsvalgte eller folkevalgtes omdømme, anses som aktivt utmeldt», heter det i forslaget.

Korte ned prosessen

Med et pennestrøk fjernes dermed dagens sanksjonsmuligheter som midlertidig utestengelse, å frata en person muligheten til å ta verv, eller å begrense retten til å delta på møter og arrangementer.

I stedet bærer det altså rett ut.

– Det handler rett og slett om å korte ned prosessen. I det siste har vi hatt veldig lange prosesser for å stagge konflikter. Dette kan bidra til å gjøre det tydeligere hva man risikerer om man kommer med utspill som går mot partiet, sier Torbjørn Espelien i Bærum Frp, som står bak forslaget.

– Hva slags handlinger kan det være snakk om?

– Det blir jo et tolkningsspørsmål. Men man skal for eksempel ikke bruke mediene til å trakassere partifeller. Organisatoriske prosesser skal tas internt, sier Espelien.

Et vedtak om utkastelse kan ankes. Men er man først kastet ut, kan man ikke bli medlem igjen før fylkesstyret med to tredels flertall har godkjent søknad om gjenopptak av medlemskap, ifølge forslaget.

Uro og strid

Det siste halvåret har det vært mye uro og indre strid i Frp.

I desember i fjor ble lederen for Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert etter uttalelser om at han ville vrake Siv Jensen fra stortingslista i Oslo og dra partiet i nasjonalkonservativ retning.

Da leder Arne Østreng i bydelslaget Nordre Aker Frp i skarpe ordelag kritiserte avgjørelsen, fikk han selv varsel om eksklusjon.

I vinter ble tidligere leder i Tvedestrand Frp, Silje Flaten Haugli, suspendert etter å ha kommet med kritiske uttalelser om Sylvi Listhaug, som lørdag overtar som partileder.

Haugli har nå meldt seg ut av Frp.

Torsdag meldte hele kommunestyregruppa i Halden Frp seg ut i protest mot retningen partiet har tatt. I fjor høst ble hele Bergen Frp satt under administrasjon.

Kjøp Asle Tojes bok her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.