Nytt

Leder i Oslo Ap og nestleder i Stortingets helsekomité, Jan Bøhler, krever at utlandske doplangere blir fjernet fra gatene i Oslo inntil de kan sendes ut av Norge. Dersom det mangler lovgrunnlag for dette, må det rettes opp snarest, mener Bøhler.

– Folk godtar ikke at de åpne narkotorgene bare kan bre seg ut. Det er ødeleggende for minoritetsmiljøene i Norge, og det skader Oslo, sier Bøhler, som er leder i Oslo Ap og nestleder i Stortingets helsekomité.

– Må sendes ut

I sommer har VG og andre medier vist hvordan dopsalget rundt Oslo S, Vaterland og Akerselva har eksplodert, anført av utenlandske langere som kommer til Norge illegalt eller søker asyl.

– De som kommer hit for å selge narkotika og begår gjentatt kriminalitet, må sendes ut så fort som mulig. Dette har skjedd i altfor få tilfeller. Politiets utlendingsenhet trapper nå opp arbeidet, men problemet er at mange som tas, skjuler sin identitet og hvor de kommer fra.

– Dermed kan arbeidet med uttransportering ta måneder. De vil kunne fortsette narkosalget, bare avbrutt av eventuell bøtelegging og begrensede reaksjoner.

De som skjuler sin identitet, saboterer utsending og bare fortsetter å selge narkotika, må tas hånd om. Ellers vil signalene gå i narkonettverkene i Europa om at i Norge er det tut og kjør, sier Bøhler til VG.

Dersom lovgrunnlaget mangler, må det snarest rettes opp, ifølge Bøhler.

Bøhler mener narkotikasalget er ødeleggende for arbeidet med arbeidet for inkludering og integrering, da stadig flere minoritetsungdommer også trekkes inn i narkotikamiljøene.

– Mange i Norge vipper mellom toleranse og utrygghet overfor problemer innvandring fører med seg.

Denne usikkerheten forklarer veldig mye av Frps vekst, men vi vinner ikke denne debatten ved å være defensive, sier han.

Gjennom en serie folkemøter øst i Oslo frem til valget, vil Bøhler og Oslo Ap ta opp inkludering i idretten, skolene, barnehagene, rusmiljøene, og et eget møte om handler om de eldres skepsis mot innvandring.

– Inkludering er kanskje det største politiske utfordringen i vår tid. Det kommer ikke til å gå over. Vi kan lykkes med et harmonisk, flerkulturelt samfunn, eller vi kan mislykkes og stå overfor store motsetninger, sier Jan Bøhler.

EU-landet Italia vedtok for øvrig en hastelov som muliggjorde utvisning av EU-borgere etter en voldsom kriminalitetsbølge i 2007.

VG: Vil at narkoselgerne låses inne