Sakset/Fra hofta

At nestleder i Islamsk Råd og styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn Asghar Ali gjentatte ganger har avvist å ta avstand fra dødsstraff for homofile har vakt sterke reaksjoner. Flere stortings- og lokalpolitikere har tatt til orde for at Ali enten må trekke seg eller ekskluderes fra Ap.

Partifellene barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, partisekretær Martin Kolberg og leder i Oslo Arbeiderparti Jan Bøhler retter kraftig kritikk mot Alis holdninger:

Den ferske barne- og likestillingsministeren Manuela Ramin-Osmundsen har lite til overs for partifellens opptreden:

– Jeg tar sterk avstand fra uttalelsen. Jeg er imot dødsstraff, og dette er en farlig holdning å legitimere. Spesielt ille er det å legitimere en slik holdning overfor homofile. Vi vil skape et samfunn som har plass til alle, og dette er et dårlig bidrag, sier hun til iOslo.no.

Bøhler beskriver Asghar Alis uttalelser som uforståelige og provoserende, og forlanger en avklaring snarest:

Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, vil ta affære om ikke Asghar Ali avklarer sitt standpunkt om dødsstraff for homofile i løpet av torsdag kveld.

– Hvis han ikke tar avstand fra dette, og ikke klargjør at han er mot dødsstraff for homofile, er dette en situasjon som ikke kan vedvare. Kommer ikke avklaringen i løpet av kvelden, må vi ta affære i morgen, sier Bøhler til iOslo.no.

Bøhler krever nå at Ali tar et standpunkt.

– I vår bevegelse må han ha et standpunkt til det der. Vi må innkalle ham og få avklart det, sier Bøhler.

Dersom man nå skulle dømme etter Alis gjentatte uttalelser først på debattmøtet og senere til avisen iOslo, kunne man jo fort komme til å tro at Asghar Ali allerede har tilkjennegitt sitt standpunkt hva gjelder dødsstraff for homofile?

For hvis noen for eksempel spør deg om du tar avstand fra noe det normalt forventes at man tar avstand fra, så er det – i hvert fall på mine kanter av landet – relativt vanlig å svare ting som kan ligne litt på Ja, det tar jeg avstand fra. Eller bare Ja, litt avhengig av hvordan spørsmålet er formulert.

Vil man derimot ikke ta avstand fra noe man vet det blir bråk av at man ikke tar avstand fra – som for eksempel dødsstraff for homofile når man befinner seg i Norge anno 2007 – sier man gjerne Nei, det tar jeg ikke avstand fra dersom man da er innstilt på å takle det bråket man vet vil følge. Hvis ikke er det ellers ganske vanlig å a) svare så ullent som overhode mulig og/eller b) skifte samtaleemne.

I alle tilfeller er Jeg vet ikke eller Det kan jeg ikke svare på for helt feil svar å regne når det gjelder hvorvidt man synes det er akseptabelt å avlive homser eller ikke. Og hvor listig det enn kan virke i egne øyne; svar av sistnevnte kategori lar seg ikke på noen måte tolke i positiv retning, da spørsmålet så avgjort er det man kan kalle en klassisk ja- eller nei-problematikk.

Det er derfor ikke godt å si hva det er ved Alis holdning til dødsstraff for homofile Arbeiderpartiet egentlig vil ha avklart i denne saken. Men man håper kanskje at Asghar Ali på direkte spørsmål nummer 53 endelig skal svare det ønskelige Ja, det tar jeg avstand fra for syns skyld – slik at alle komfortabelt kan fortsette å late som om Alis og hans likesinnedes menneskesyn ikke eksisterer blant oss?

Nettavisen: – Dette er en farlig holdning

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også