Jan Bøhler sier at Oslo Ap har en usunn ukultur og ikke tar inn over seg at partiet gikk på et dundrende nederlag ved siste valg. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

I podcasten Stavrum & Eikeland tar Jan Bøhler et oppgjør med ukulturen i Arbeiderpartiet. – Partiet må tenke gjennom hvem de skal være til for, de har en usunn ukultur i de indre kretsene, sier Bøhler i intervjuet.

Intervjuet med den populære Ap-politikeren ble gjennomført etter at han takket nei til en ny periode på Stortinget. Nominasjonsprosessen i Ap bar i følge Bøhler preg av skittent spill.

– Dette ville ikke jeg være gjenstand for. Bruk av anonyme kilder i nominasjoner er en usunn kultur, sier Bøhler.

Bøhler er ikke nådig i karakteristikken av Aps indre kretser. Han mener partiledelsen er på vei vekk fra velgerne, og at ledelsen framstiller valget i fjor høst som en seier, til tross for at det var et dundrende nederlag. Bøhler sier at valget var en katastrofe, og at tap av åtte mandater i bystyret er det dårligste valgresultatet siden 1910.

– Valget i fjor høst var en katastrofe, det har de ikke tatt inn over seg. De greide å fortsette å styre mange steder, men grunnet småpartier som SV og MDG i tillegg til Rødt. Partiet må tenke gjennom hvem de skal være til for.

Bøhler mener partiet er i ferd med å miste kontakten med folk flest, og at det beveger seg i feil retning.

– For meg er problemet at det er for få mennesker som er i de indre sirklene i partiet som er «der ute» samtidig. Ett besøk holder ikke, for meg er å være der ute å gå natteravn mange ganger, diskutere med folk, være aktiv i idrettslag, ha tid til å prate med folk og høre på dem. For få har det ståstedet. Det blir så mange møter, utvalg og prosesser, det er farlig. Bare møter med sine egne, finne ut hvem som posisjonerer seg slik og sånn, men ingen innflytelse fra grunnplanet, sier Bøhler.

Den pågående mobiliseringen for og mot Jan Bøhler er fortsatt aktiv, men som blant annet leder i Grorudlagstinget, medlem av styret i den lokale fotballklubben, natteravn og aktiv i LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold), har Bøhler opplevd massiv støtte fra velgerne. Han sier han er oppildnet og motivert av støtten, og sier at motstanden fra anonyme kilder innad i partiet ikke var noe han ville slite med utover høsten. Derfor takket han nei til en ny periode på Stortinget.

– Takketalen til Frode Jacobsen kom jaggu raskt, utbrøt tidligere Ap-statsråd Sissel Rønbeck da 47-årige Jacobsen overtok etter Bøhler som leder av lokallaget Oslo Arbeiderparti.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti, kjennetegnes som en av Ap-politikerne som tilhører «den innerste sirkelen», og det er liten tvil om at han har ønsket at Bøhler skulle takke for seg. Jan Bøhler vil likevel ikke si han føler seg dolket i ryggen:

– Jeg føler meg ikke dolket i ryggen, jeg har massiv støtte fra grunnplanet i Ap, jeg har aldri fått så mye positivt fra folk. «Hel ved»; slike ting. Jeg føler meg oppildnet og motivert. Jeg har aldri vært en del av den indre kretsen. Jeg har aldri hatt noen illusjoner om å tilhøre den innerste sirkelen, og det er nok de innerste sirklene som driver med dette.

Ombud for folk flest

Den interne mobiliseringen mot Bøhler bærer preg av anonym produksjon av argumenter, men Bøhler er tydelig på hva han mener svekker oppslutningen om partiet. Han viser til at ved siste valg var det størst tilbakegang for partiet i de områdene kjernevelgerne bor.  Bøhler mener dette ikke er rart. Han ser en partiledelse som mangler kontakt med velgerne og som er mer opptatt av å finslipe partiprogrammer og posisjonere seg på SV og MDGs nåde enn å lytte til hva velgerne er opptatt av.

Bøhler har blitt kritisert for å være en solo-politiker i stedet for Ap-politiker, men er selv uenig i karakteristikken.

– Politikere skal først og fremst være ombud for folk, være opptatt av hva folk sier og ta opp spørsmål folk er opptatt av. Vi kan ikke vente på finsliping av partiprogrammer.

– Fagforeningsrepresentanter i tidligere Ap hadde mer utadrettet kontakt med folk. Det er ikke ledelsen, det er hele den indre strukturen i partiet… De er alle en del av samme kulturen, det er for internt, språk, tankegang holdninger og hvem som skal bli hva blir for internt. De låses av interne strukturer, sier Bøhler.

At Ap har blitt et apparat for politiske karrierer ser Bøhler som problematisk.

– Partiene kommer fra et sted, men skaper sine egne mekanismer. Man kan få Kafka-følelse i noen sammenhenger, sier han.

Bøhler påpeker at det finnes et fint grunnplan av tradisjonelle Ap-velgere, med samfunnsmoralen som bygger på plikt, rett og samfunnsansvar, som har fokus på å ikke la kriminalitet utarte, som vil stille krav til mennesker og ikke bare ha rettighetsfokus:

– For eksempel diskusjonen om aktivitetsplikt for å få støtte og krav til å lære seg norsk. De som reiser seg og klapper for disse verdiene er grunnfjellet, men så har du de som har svevd av gårde til en mer liberal verden der det sosialdemokratiske verdiene er borte, sier Bøhler.

Bøhler karakteriserer de sentrale kretsene i partiet som et lukket system med stengte dører. Han mener at de som «legger kabalen» bør tenke på hvilken mobilisering som har oppstått rundt Bøhlers avgang. Han er redd for at partiet glemmer å få med seg tradisjonsbærerne på veien videre, og ser med bekymring på en politisk arena der alle aktører er i 40-års alder eller yngre. Det mangler erfaring i dette systemet, påpeker 68-åringen, som mener at kontakt på tvers av generasjonene er viktig.

Bøhler har noen klare råd til Ap-leder Jonas Gahr Støre:

– Han bør huske på at representasjon handler om at folk skal kjenne seg igjen, at folk har tillit til de personene de stemmer på fordi de kjenner dem igjen. Hvis man kjenner folk stoler man på dem. Vær mer opptatt av å fremme standpunktet at våre tillitsvalgte skal ha fotfeste i befolkningen. Tankegangen burde gjennomsyre kvotering og nominering. Ikke vær på besøk, men bruk mye av tida sammen med velgerne. Jo mer får man med seg grunnverdiene om plikt og rett, dersom man har bedre rekruttering av tillitsvalgte.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂