Jan Bøhler stiller til valg for Senterpartiet. Oslo Sp holder pressekonferanse om nominasjonen. Leder av nominasjonskomiteen, Vebjørn Varlid, leder av Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er til stede under pressekonferansen på Grorud flerbrukshus 1. oktober.
Foto: Berit Roald / NTB

Jan Bøhler forklarer på Facebook hvorfor han nå velger å forlate Arbeiderpartiet og melder overgang til Senterpartiet. Det er ikke blitt godt mottatt. Du forlater ikke venstresiden uten å få «forræder» stemplet i pannen. Men Bøhler sier det ikke er han som svikter, det er partiet som svikter sine velgere.

Partiet er ikke et mål i seg selv, det er bare et middel. Partiet skal representere «småfolk». Men det er folk med Tesla som er viktigere, skriver Bøhler.

– Politikk handler for meg om rettferdighet, om fordeling og om å gjøre hverdagen for folk på Østkanten og ellers i Oslo lettere og tryggere. De siste årene opplever jeg at dette grunnleggende hensynet har måttet vike, enten det gjelder skatt, avgifter eller bompenger. Vi må ikke få et system der det er arbeideren, renholderen og folk med de laveste inntektene som sitter igjen med den største byrden, mens de som har råd til Tesla og passivhus får lettelsene. Jeg opplever at Sp har vært klarere på dette enn de fleste partier. Rettferdig fordeling må gjennomsyre all politikk, også miljøpolitikken.

Bøhler beskriver at han forsøkte å ta opp problemene innad, senest i sommer, men møtte ingen respons. Bøhler sier han fortsatt er sosialdemokrat. Indirekte sier han at dét er ikke Ap lenger. Det må svi.

Jeg har klippefast tro på de verdiene jeg har vokst opp med: Å ta ansvar. Å gjøre sin plikt, før man krever sin rett. Å stille opp for andre. Så hvordan kunne jeg fortsette å jobbe for disse verdiene? De senere årene har jeg prioritert kontakt med vanlige folk og arbeid i frivillige organisasjoner framfor å delta på mange partiinterne møter. Jeg har opplevd at Ap i likhet med mange andre partier er blir mer innadvendte. Da jeg tok opp dette i eget parti i sommer, var det ingen som lyttet. Tvert imot ble jeg beskyldt for å rakke ned på eget parti. Det eneste partiet som viste positiv interesse for min måte å tenke på, var Senterpartiet.

Hvis partiet ikke lytter til vanlige folk lenger, vil Bøhler gjøre det. Han tar dem på alvor. Han forblir lojal til sitt mandat.

Han har erfart større samsvar med disse idealene i Senterpartiet.

For meg handler nemlig politikk om å være til stede som tillitsvalgt for folk og velgere. Som stortingspolitiker er jeg en ombudsmann. Partiene er ikke målet, bare et middel. Lojaliteten skal ligge til alle menneskene vi representerer. Dette må vi huske på hver dag i alt vi gjør. Jeg har snakket mye med Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær, som er leder i Oslo Sp, og deres nominasjonskomite om dette i det siste. De ønsker å støtte den ombudsrollen som jeg står for som politiker. Jeg har derfor sagt ja til å bli foreslått på førsteplass på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år.

Bøhler mener Senterpartiet er det partiet som best kan bygge forståelse mellom land og by:

Vi må overvinne denne konflikten for å bygge landet vårt videre, og Sp kan med sin troverdighet og støtte i distriktene ta en hovedrolle her. Jeg håper å kunne bidra til at partiet bedre binder sammen interessene til distriktsbefolkningen med behovene til vanlige folk i Groruddalen og andre steder i storbyene.

Bøhler tar ordet nasjonalstat i sin munn: Det går ikke an å bygge landet uten å ha en nasjonalstat. Det er toner som Ap ikke liker. Bøhler bruker begrepet «sunn patriotisme». Han er nesten over i Trump-land:

– For å skape tilhørighet og trygghet i en mer ustabil verden, trenger vi å bygge opp nasjonalstaten og dens rolle. Det er nødvendig for en vellykket integrering at vi er klare på de verdiene nasjonen vår bygger på, som full likestilling og å gjøre din plikt før du får din rett. Gode og trygge nasjoner med en sunn patriotisme gir best grunnlag for en god og trygg verden. Norge har store muligheter til å bygge opp det nasjonale eierskapet på mange områder, og slik sikre sin framtid. Da kan vi også bidra best til fred og utvikling i verden for øvrig. Jeg mener Sp har en god forståelse av nasjonalstatens betydning i en globalisert verden, uten å havne i isolasjon.

En nasjon som bygger på «de verdiene nasjonen vår bygger på» – hva er dét? Bøhler vil ha det konkretisert i plikter. Dette er ikke velkomment i dagens Ap, og særlig ikke i Oslo, når det nevnes i samme åndedrag som integrering. Det blir stor avstand til Raymond Johansen.

Småpartier får for mye å si

Bøhler er opptatt av at landet får et styringsdyktig flertall. Han vil at Ap og Sp skal danne et slikt, men dét er det små utsikter til med dagens konstellasjon. I den låste situasjonen vi befinner oss, får småpartiene uforholdsmessig stor innflytelse.

– Jeg er enig med Senterpartiet i at vi trenger et styringsdyktig regjeringsalternativ som ikke spriker for mye, og at dette bør bestå av Sp og Ap. Det kan svekke folkestyret og Stortingets rolle når det dannes regjeringer der små partier presser gjennom sine særstandpunkter, selv om det store flertallet på Stortinget egentlig er imot det. Vi har sett flere eksempler på dette under Høyre-regjeringen, men også tidligere i den rødgrønne regjeringens periode. Saker som vedtas, bør ha reelt flertall på Stortinget og dermed i folket.
Rus-reform og Ullevål
Bøhler håper med sin overgang å kunne redde Ullevål sykehus fra nedleggelse. Trass i massiv motstand blant ansatte har saken fått liten offentlig oppmerksomhet. Sterke interesser trekker i trådene.
Bøhler finner det skandaløst at det bare er 45 praksisplasser i hele Norge for unge som faller ut av videregående. Men det snakkes ikke om de konkrete tall. Bare om gode hensikter.
Samtidig går partiene inn for avkriminalisering av narkotika. Det er som å invitere dropouts til å bli narkomane.
– Det er også viktige enkeltsaker jeg vil få bedre støtte for i Sp, bl.a.: – At Ullevål sykehus ikke må nedlegges og selges, men videreutvikles. Dermed vil også alle bydeler i Groruddalen få plass på nye Aker sykehus. – At vi trenger å ha praktiske jobber klare fra dag 1 når unge dropper ut av videregående. I dag er det kun 45 slike praksisbrev-plasser i hele landet, mens det trengs hundrevis bare i Oslos østlige bydeler. – At vi trenger en behandlingsreform for rusavhengige for å hindre overdosedødsfall og ødelagte liv. Ikke en avkriminalisering hvor alle, også barn og unge, skal kunne gå rundt med f.eks. 5 g kokain og 20 g hasj.
Bøhler sier han valgte å si fra i god tid, fordi han vil holde løftet til velgerne om å jobbe for deres saker, på tvers av partilinjer.
Mot slutten kommer han med et fromt håp:
– Jeg håper at jeg ved å være stortingskandidat neste år, kan bidra til at de mange tidligere Ap-velgerne som satt hjemme ved partiets elendige kommunevalg i 2019, vil stemme og sørge for et nytt flertall. Jeg ønsker mitt gamle parti lykke til i valgkampen. Begge partiene må lykkes for å danne et regjeringsalternativ med tyngde. Jeg har ikke skiftet side i politikken, snarere tvert imot: Jeg tror jeg i Sp vil kunne jobbe enda bedre for mine folk og saker, og håper at de mange som hittil har støttet meg, blir med på veien videre.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂