Økt CO2-avgift, mer restriktiv rovdyrpolitikk og nei til å redde Ullevål sykehus. Det er noen av sakene Ap og Sp er enige om i Hurdalsplattformen.

Etter uker med samtaler på Hurdalsjøen Hotell la de to partiene onsdag fram politikken de er blitt enige om.

Konklusjonene er samlet i en 83 sider lang regjeringserklæring kalt «Hurdalsplattformen».

Her er noen av hovedpunktene:

 • Troms og Finnmark fylke skal oppløses, og partiene åpner også for oppløsning av Viken.
 • Klimautslippene skal kuttes med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990, og CO2-avgiften skal økes til om lag 2.000 kroner i 2030.
 • Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekter skal holdes uendret. El- og drivstoffavgiften skal reduseres.
 • Medlemskapet i EØS og Nato ligger fast.
 • Firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort.

Støre mener valgløfter innfris

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen som Ap la fram før valget.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfreds med i Ap. Stortingsgruppen sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: arbeid, velferd og klima, sier Støre.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, legger han til.

Tidligere onsdag ble regjeringsplattformen godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier de to partiene har jobbet som team for å finne de beste løsningene.

– Nå får vi en regjering som ikke overkjører, men lytter til og ser folk, og som utvikler hele Norge, sier han.

Ullevål-nederlag for Sp

Ap og Sp er enige om mye, men det var på forhånd knyttet spenning til flere av punktene i plattformen.

Beslutningen om at Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt, er trolig tung å svelge for Sp-lederen. Under pressekonferansen fremholdt han at det skal bli et godt lokalsykehus for Groruddalen med Aker sykehus.

– Og så er det en helt kjent historie at vi har ulikt syn på den saken. Sånn er det i en regjeringsplattform at man må finne fram til de gode felles løsningene, og da har vi landet på den plattformen som er her nå, sier Vedum.

Ap-gjennomslag på klima

Sp har også bøyd av i klimapolitikken, som ligger nærmere det Ap gikk til valg på.

Sp har tidligere motsatt seg forslaget om å øke CO2-avgiften til 2.000 kroner i 2030, men går nå med på dette i regjeringsplattformen.

Det er derimot uklart hvor stor effekt avgiftsøkningen vil få på pumpeprisen. Ap og Sp skriver i regjeringsplattformen at drivstoffavgiftene skal reduseres, men ikke hvor mye.

I valgkampen tok begge partier til orde for i stor grad å skjerme bilistene fra økt CO2-avgift.

Mer restriktiv rovdyrpolitikk

De to partiene varsler også at de vil utrede reduserte bestandsmål for ulv og bjørn.

I regjeringsplattformen heter det at målet med dette er å «redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn».

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det kommer tydelig fram at det er en politikkendring, der man skal lytte mer, ha et effektivt uttak og at de skal gå gjennom rovdyrpolitikken.

– Hovedpoenget er at man skal lytte mer til dem som er berørt av politikken, sier han.

Må forhandle

Ap og Sp danner en mindretallsregjering. Det betyr at innholdet i regjeringsplattformen også vil bli gjenstand for forhandlinger i Stortinget.
Støre og Vedum har allerede sagt tydelig at de har SV som sin foretrukne budsjettpartner, og ifølge Støre er det mye i regjeringsplattformen som SV og partileder Audun Lysbakken vil kjenne igjen.

– Det er punkter der han vil mene at kurs eller vektlegging burde vært en annen. Kjenner jeg SV rett, vil de nok gi uttrykk for det, sier Støre.

Fakta om hovedpunkter fra Hurdalsplattformen

Økonomisk politikk:

 • Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.
 • Elavgift og drivstoffavgift skal reduseres.
 • Regjeringen ønsker å senke inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner, mens de som tjener mer, skal få økt skatt.
 • Det innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Arbeidsliv:

 • Fagforeningsfradraget skal dobles.
 • Pendlerfradraget skal økes.
 • Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

Regioner

 • Ap og Sp vil godkjenne søknad fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket i nord. I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det.
 • Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

Klima

 • CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.
 • Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

Olje:

 • Det skal fortsatt gis tillatelser til leting etter olje og gass i nye områder.

Helse:

 • Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.
 • Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.
 • Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.
 • Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt. Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Akers sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.
 • Ap og Sp vil sikre et godt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.

Landbruk og rovdyr

 • Regjeringen vil legge fram en forpliktende plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.
 • Ap og Sp vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.

Samferdsel

 • Priser på ferjer på riksveier og fylkesveier skal halveres i løpet av fireårsperioden. Ferje skal bli gratis til øyer uten fastlandsforbindelse og på ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig.
 • Ap-Sp-regjeringen vil stanse frislippet i drosjenæringen.

Skole:

 • Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte «avskiltingen av lærere» utdannet før 2014.
 • Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.
 • Partiene ønsker å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet til skolene til å organisere dette selv.
 • Nesna på Helgelandskysten skal igjen få et høyskoletilbud.

Familiepolitikk:

 • Kontantstøtten skal kuttes for barn mellom 18 og 24 måneder. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte.
 • Maksprisen i barnehage skal kuttes til prisnivået fra barnehageforliket i 2003. Barnehageplass kan bli gratis fra det tredje barnet en familie har samtidig i barnehage.
 • Au pair-ordningen avvikles.

Politi:

 • Det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022.
  Utenrikspolitikk
 • EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.