Sakset/Fra hofta

Styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn og nestleder i Islamsk råd Asghar Ali mener seg misforstått etter onsdagens debatt om homofili og islam. Alis gjentatte unnvikelser fra å svare på hvorvidt han tar avstand fra dødsstraff for homofile er naturligvis tatt ut av sin sammenheng, og viser seg uventet å være feiltolket av både tilhørere og norsk presse.

– Jeg tar som norsk muslim naturligvis avstand fra alle former for vold og forfølgelse av mennesker basert på deres tro, hudfarge, seksualitet og etnisitet. Dette innebærer selvsagt også at jeg tar avstand for dødsstraff for homofile, sier han i pressemeldingen.

Ali skriver at han etter beste evne forsøkte å gi en fremstilling av homofili fra et islamsk perspektiv.

– Det at jeg ikke kunne kommentere en sak utenfor mitt (begrensede) kompetansefelt, har media blåst opp til at jeg ikke avviser dødsstraff for homofile, mener Ali.

Det er fare for at jeg kan komme i skade for å tilføye saken ytterligere misforståelser nå, men jeg lurer dessverre litt på hva slags kompetanse man vanligvis trenger for å personlig ta avstand fra å ta livet av mennesker fordi de er homofile? Hvis det i ettertid er så selvsagt at han som norsk muslim tar avstand fra alle former for vold og forfølgelse, hvorfor er det da ikke like selvsagt å svare klart ja på spørsmål om det samme ut fra det (begrensede) kompetansefeltet som her angis å være nettopp islam?

Men nå er heldigvis saken oppklart – man er som vanlig blitt fullstendig misforstått av alt og alle – så da kan Arbeiderpartiet puste lettet ut. Og så får vi bare innse at det ikke utelukkende er Asghar Ali som har et begrenset kompetansefelt. Det har åpenbart samtlige tilhørere og norsk presse også. Man skal jo være passe sløv for å forveksle et helt opplagt Det tar jeg naturligvis avstand fra med et Det kan jeg ikke svare på og Det vet jeg ikke? Konklusjonen må følgelig bli at debatt-tilhørere ikke kan høre og at norsk presse ikke kan skrive.

Ellers kan man i aller høyeste grad si at Arbeiderpartiet virkelig er et mangfoldig parti: noen av medlemmene arbeider for homofiles rettigheter, øvrige går til og med så langt som å være homofile, mens andre på stående fot ikke er helt sikre på om homofile har livets rett eller ei.

Arbeidere i alle land, foren eder – unntatt homser og sånn?

Aftenposten: – Misforstått etter homofiliuttalelse