Kommentar

Debatten om homofili og islam blir lagt merke til. Forstander i Det islamske Forbundet, Basim Ghozlan, gjentar overfor Dagbladet at homofili er et avvik som overhodet ikke kan tolereres.

Ghozlan krydrer sitt budskap og kvalifiserer det: Han er mot at homofile forfølges og forstår at de ikke straffes i Norge. Samtidig har han forståelse for at de straffes i land der homofili ikke aksepteres.

Skreller man bort utenomsnakkk er Ghozlan mot homofile, og for straff. Det er bare den omstendighet at han bor i Norge som gjør at han ikke hevder det offentlig. Men Dagblad-journalist Cathrine Slaaen er ikke i stand til å skjønne hva Ghozlan sier:

Ghozlan tar i likhet med Rafiq (Afshan Rafiq fra Høyre) avstand fra straff og trakassering av homofile.

– I hvert fall i Norge, her har vi et annet verdisett. Men jeg har forståelse for at de vil ha straff i land der de fleste ikke aksepterer homofili, sier Ghozlan.

Hvis Ghozlan hadde hadde det samme verdisett som det «vi» han viser til i Norge, så hadde han ikke ment at det er galt at folk kommer ut av skapet fordi det kan «smitte» andre. Dette er rene homfobe holdninger. Hans forståelse for at homofile straffes i «land der de fleste ikke aksepterer homofile», ligger nok nærmere hans sanne holdning.

Det står altså ikke forståelse for at homofile ikke aksepteres. Det står «straffes». Hvordan straffes homofile i land der homofili straffes? Ved voldtekter, lovløshet og drap, både ved selvtekt og av myndighetene. Det er dette Ghozlan står og sier han har forståelse for, og Dagblad-journalisten fanger ikke en gang opp poenget.

Men ganske mange mennesker har fått med seg det intolerante synet. Dvs.: Å si at homofile kan kureres, at det kan smitte osv., er intolerant. Det mener også en god del kristne i Norge. Men å si at de bør straffes er noe ganske annet. Da er man ikke lenger intolerant, men totalitær.

Det er det Ghozlan har avslørt seg som i debatter på sitt eget nettforum. Han «vet» hva Allah mener. Allah sorterer mennesker, og Ghozlan står klar til å utføre jobben.

De hensynene til norsk lov og rett som han legger inn, er ren kosmetikk.

Det er skuffende at Høyres Afshan Rafiq ikke kritiserer Ghozlan på det fundamentale. Hun er ikke enig i smitteteorien, men sier så:

Jeg er selv muslim og har forståelse for Ghozlans tolkning av Koranen. Det jeg ikke har forståelse for er at han er så lite reflektert i erkjennelsen av de norske forholdene, sier Rafiq.

Så lenge man mener at Koranen har rett i synet på homofili, har man gitt islamister som Ghozlan lillefingeren. Da tar de hele hånda.

– Homofili er en synd og bør kureres