Wara sa at vi må tørre å si at det er kulturelle problemer, og at vi må begrense innvandringen. Ansiktsuttrykket Raymond da satte opp, var ubetalelig …

Dagsrevyen hadde mandag kveld invitert justisministeren og byrådslederen i Oslo til «duell» om den eskalerende voldskriminaliteten i Oslo – særlig blant unge, og særlig i Oslos østlige bydeler. Diskusjonen var såpass interessant at vi gjengir en fullstendig utskrift av den her:

Ingunn Solheim: Talet på kriminelle under 18 år er få, men dei har blitt fleire i løpet av to år. Og då er det grunn til å spørje – og det gjer vi no direkte her i studio – om Oslo er trygt. Vel møtt, justisminister Tor Mikkel Wara og byrådsleiar Raymond Johansen. Du seier det: Oslo er trygt. Skyteepisodar, natteravnar som ikkje får lov å gå – og desse unge kriminelle som blir meir grove i kriminaliteten. Likevel – ein trygg by?

Raymond Johansen: Oslo er en trygg by, men du henviser til svært alvorlige hendelser på Vestli, og vi har hatt det også i Oslo sør. Og jeg er veldig glad for at justisministeren har hørt på mine utallige oppfordringer om å få styrket politinærværet, for å ta disse få kriminelle, sånn at folk i disse områdene skal føle en trygghet. For Oslo skal være en trygg by, om du bor på Holmlia eller om du bor i Holmenkollen.

Solheim: Justisminister Tor Mikkel Wara, er Oslo trygt?

Tor Mikkel Wara: Jeg tror vi må ta mye mer på alvor den bekymringen folk har. Og grunnen til at vi må gjøre det, er at vi må være ærlig om vi skal løse problemet. Dette er et problem som kommer av altfor høy innvandring til Norge under de tidligere regjeringene. Oslo tåler ikke mer innvandring, og vi må erkjenne det problemet, sånn at vi kan løse det. Jeg har lagt merke til at Raymond Johansen sier … han vil ikke snakke om innvandring og etnisitet, dét er begynnelsen for å forstå det. Fordi: I tillegg til å sette inn politiressurser og politikraft, sånn som vi gjør nu, massivt, så må vi også stoppe innvandringen til Oslo.

 

Johansen: Dette er jo helt utrolig, Tor Mikkel Wara! Du er ansvarlig for landets innvandringspolitikk. Jeg er ansvarlig, blant annet, for å sikre en god integrering i Oslo. Fremskrittspartiet har hatt justisministre i fem år, og det har vært altfor lite politi. Jeg har oppfordret til det, at det har vært gjengdannelser, det at dere ikke har evnet å gjøre noe med disse gjengene – det er jeg glad for at dere gjør nå. Men innvandringspolitikken har dere ansvar for …

Wara: … Hør her …

Johansen: … å løse integreringsutfordringene, og det gjør vi hver dag.

Wara: … Beklager, Raymond Johansen: Du var partisekretær under Arbeiderparti-regjeringen. Nu har vi de laveste asylsøkertallene på 20 år. Vi har sendt 20.000 kriminelle ut av landet. Det gjorde ikke Arbeiderpartiet. Det dere gjorde, var å invitere flere inn! Jeg tror at det er viktig for deg å skjønne at vi klarer ikke å integrere flere asylsøkere nu i Oslo, derfor må vi gjøre to ting på en gang …

Johansen: Programleder! Programleder! Dette er jo sensasjonelt. Der står landets justisminister … (blir avbrutt)

Wara: … Men rømmer du fra det ansvaret ..?

Johansen: … og snakker da til en som har ansvaret for å sørge for god integrering i Oslo. Det vi har gjort, blant annet, er å styrke bydelsøkonomien med 1,2 milliarder, etter at ditt parti har styrt Oslo i 20 år. Vi har styrket barnehagene, muligheten til å lære norsk. Vi har gratis aktivitetsskole, gratis barnehage for å få folk gjennom utdanningsløpet, og Tor Mikkel Wara: Hvis du er så opptatt av dette, så burde du ta opp også i din regjering å fjerne kontantstøtten, som er en fattigdomsfelle …

Solheim: Vi går ikkje inn i kontantstøttedebatten. Men Tor Mikkel Wara: Du seier at byen toler ikkje meir innvandring. Det er ikkje noko stort fleirtal for noko vesentleg meir innvandring. Men kva gjer du då ovafor dei innvandrarungdommane og dei familiane som er her no, som du åpenbart er opptatt av, som har problem nå, og som har problem med å bli integrert?

Wara: Det er to ting vi må gjøre – vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Det første vi må gjøre, er å sørge for at det ikke kommer flere, som kommer hit til en ghetto. To: Vi må øke politikraften; 2300 flere politifolk har kommet under denne regjeringen. Og tre: Vi må bedre integreringen. Integrering handler om to ting: Ta hånd om de yngste, og sende de kriminelle ut av landet.

Solheim: Og då, Raymond Johansen, vil eg stille deg eit spørsmål, for då, den oppskrifta han lanserer her, den er du heilt enig i?

Johansen: Altså, vi har jo ansvaret for integreringen her i byen, det er derfor … (blir avbrutt)

Wara: … du vil ikke snakke om innvandringspolitikken? Du har jo sagt at det handler ikke om etnisitet!

Johansen: Det handler først og fremst om fattigdom. (Wara forsøker å avbryte) Hysj! Hør nå her: Det handler om nyankomne flyktninger. Vi har, oppi Groruddalen så har vi tredje generasjons innvandrere, som er vel integrerte – som er en viktig del av vårt velferdssamfunn – som jeg vil kalle norske. De er viktige for oss å ta vare på. Skoler i Groruddalen har jo mange steder høyere gjennomsnittskarakterer enn ellers i landet. Veldig mange ting fungerer veldig bra. Men jeg synes du skal være varsom som justisminister, og tenke på måten du snakker om disse på. Vi er satt til å snakke om oss, ikke vi og dem, og det er en forutsetning for en god int … (blir avbrutt)

Wara: … Vi må jo være ærlig, de fleste vet jo hva som er problemet. Du prøver å late som om det ikke er der. Fordi dersom vi skal lykkes med integreringen, så kan vi ikke ha for mange på én gang.

Solheim: Men Wara, kva er det då du vil at vi skal snakke om når du seier at vi må tørre å snakke om etnisitet?

Wara: Jeg tror at vi må tørre å si at det er kulturelle problemer, og det er mengde. Det betyr at vi begrense innvandringen, og så må vi på integreringsfronten jobbe tydelig og klart – også forebyggende. Og så det som jeg har ansvar for: Det er politikraften, som vi nu setter massivt inn. For det er én ting som er viktig. Hvis vi reiser rundt i Europa, så er det sånn at de fleste europeiske byer har dette problemet, og de har ikke lyktes. Vi skal lykkes, der hvor ingen andre har lyktes.

Johansen: Da skal du være veldig glad for at det er jeg som er byrådsleder i Oslo, og ikke en fra ditt parti. Som evner å gi penger til fellesskapet, som evner å gi penger til norskopplæring, som evner å gi ekstra ressurser til dem som har behov for det … (blir avbrutt)

Wara: … Du vil jo ta inn flere innvandrere til byen!

Solheim: … Og der må vi gå inn for landing og seie tusen takk for at de kom i studio, Tor Mikkel Wara og Raymond Johansen. Takk.

… og stafettpinnen ble overlatt til en noe betuttet Jarle Roheim Håkonsen.

Se hele duellen i Dagsrevyen

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!