Nettene blir kortere, men kulda setter på nytt inn i Oslo. Om det kommer en lang periode med fint og stabilt kaldt vær og dårlig luft vil byrådet, – jeg mener byregjeringa – innføre midlertidig trafikkregulerende tiltak som datokjøring og det såkalt dieselforbud på kommunale veier. Det betyr at man fortsatt kjører lovlig med sitt gamle dieseldrog på Ring 1, Ring 2, E18, E6, RV4, Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei og RV 190 Strømsveien. Det som i realiteten blir ulovlig er å kjøre på de kommunale småveiene for å komme ut på de store statlige gjennomfartsårene, og omvendt. De største kommunale veien som berøres er Ring 2 og FV 168 dvs Sørkedalsveien, Bogstadveien og Hegdehaugsveien. Byregjeringas egen lille grønn hulk mener selv at et dieselforbud på kommunale veier har liten effekt, så hvorfor innfører de det da? Fordi det er bedre enn ingenting, eller er det bare for å plage folk?

 

Diesel er satans verk

Dette dieselforbudet skiller seg fra det som ble vedtatt under det gamle byrådet i mai 2015. Da gjaldt forbudet kun for dieseldrevne personbiler og varetransport med eldre enn Euro 6 teknologi. Det nye forbudet gjelder alle dieseldrevne personbiler, men det stopper ikke der. På kommunens nettsider står det også at «Hybridbiler som benytter både diesel og strøm ikke er unntatt fra kjøreforbudet.» Det betyr at de som ønsker å kjøre en dieselhybrid på strøm i sentrum, for eksempel en Volvo V60, ikke kan gjøre det, mens en som kjører en gammel sliten bensindrevet Volvo 240 er velkommen til å ta bilen.

Hva med en vedfyrt en?

Et annet poeng er at elbiler med dieseldrevne kupévarmere også kan få kjøreforbud! Det bekrefter byrådssekretær Daniel Rees fra MdG.

Spørsmålet man naturlig stiller seg blir derfor; hvilke biler kan kjøre når det er dieselforbud i tillegg til de som går på bensin?

  • 1. kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo
  • 2. kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis etter forskrift 15. mars 1994 nr. 222 om parkering    for forflytningshemmede
  • 3. utrykningskjøretøy
  • 4. kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
  • 5. pasienttransport og annen kjøring knyttet til liv og helse
  • 6. kjøring til og fra fergetransport og flyplass ved avreise/hjemkomst den aktuelle dagen, og
  • 7. kollektivtrafikk

 

Ypper til bråk

Dette dieselforbudet ble vedtatt etter mye støy i media. Byråd Berg begynte å bråke allerede under klimatoppmøtet i Paris i begynnelsen av desember 2015 og sa at regjeringen somler. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på sin side mente Oslo kommune hadde flere tiltak de kunne gjennomføre og merket seg at det rødgrønne byrådet i Oslo krevde dieselforbud på statlige veier, noe den rødgrønne regjeringen med Jens Stoltenberg i spissen hadde sagt nei til senest i 2012, altså mens Raymond Johansen var partisekretær i AP. Useriøst? Javisst. Og det ble verre. Leder av Oslo AP Jan Bøhler gikk 11.desember ut og kritiserte regjeringen for ikke å gjøre nok for å bedre luftkvaliteten i Oslo.

 

Brevet som forsvant i juleposten

Rett før jul, den 22.12.2015, sendte Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen et brev til byrådet der det står svart på hvitt at kommunen selv både kan innføre lokal datokjøring og dieselforbud, og søke departementet om å opprette såkalte lavutslippssoner. Dette forklarer han ganske grundig i en sak i VG på julaften. Samtidig sier han det er utrolig freidig av Jan Bøhler å klage på at den nye regjeringen ikke umiddelbart har vedtatt tiltak regjeringen Stoltenberg stemte ned. Godt poeng, men AP har blitt nyfrelste miljøentusiaster etter at de havnet i seng med MdG i Oslo, og da er det ikke så viktig å være redelig.

 

Hvilket brev?

En snau måned senere, den 19.januar, er lufta dårlig i Oslo og Byråd Berg står på TV2 nyhetene og beklager seg over at Oslo kommune ikke kan gjøre noe for å bedre på luftkvaliteten. «Det eneste jeg kan gjøre i dag er å oppfordre folk til å la bilen stå», sa hun. Samme dag står hun på NRK Østlandssendingen og sier hun ikke visste at kommunen kunne søke departementet om å innføre lavutslippssoner! Til og med Naturvernforbundet synes det nye byrådet er handlingslammet! Det svir.

Dagen etter er det alvor, for da tar selveste Raymond Johansen bladet fra munnen og krever at helseminister Bent Høie griper inn for bedre «den dødelige luftkvaliteten». Da fikk Solvik-Olsen nok og ba om møte med byrådet for å forklare dem s.a.k.t.e. hva de faktisk kan gjøre, siden verken Frøken Vil-ikke eller byregjeringskongen kan lese. Eller, jeg tror de kan lese. Jeg mistenker bare at de synes det er morsommere å krangle med den ekte regjeringen enn å gjøre noe selv.

 

Krangel på gangen

En uke senere var det et møte som endte med krangel på gangen.

– Det er kommunen som gjør vedtakene. Dere kan godt skylde på forrige byråd, men nå sitter dere på makten selv, sa Solvik-Olsen.

– Vi gjør alt det vi kan, men samtidig ønsker du ikke å gi oss virkemidlene for å innføre dieselforbud på statlige veier så vi kan få permanente lavutslippssoner. Luftforurensning er et permanent problem i Oslo. Derfor må vi ha dette på plass til neste vinter, og jeg håper du vil hjelpe oss med det.

– Den retorikken harmonerer ikke med beskjeden du fikk der inne. Det er litt dumt at du gjør dette til en politisk debatt, svarte Solvik-Olsen oppgitt.

– Jeg synes ikke det stemmer, mumlet Berg.

– Det stemmer, mumlet Solvik-Olsen.

Dårlig stemning der altså. Resultatet var uansett at byrådet, jeg mener byregjeringa, med brask og bram innførte ulike tiltak for å begrense trafikken i perioder med dårlig luft uken etter, tiltak de selv ikke har noe tro på.

 

En permanent løsning

Legg merke til at byråd Berg ønsker seg «permanente lavutslippssoner», fordi «luftforurensning er et permanent problem i Oslo». Hun vil altså ikke kun strupe trafikken når det er dårlig luft, hun vil gjøre det hele tiden, også på de statlige veiene. Da stopper Norge, men det er kanskje det MdG vil?

Den som bryter det kommunale dieselforbudet risikerer forresten et gebyr på 1500 kroner, men politiet har ingen ambisjoner om å bøtelegge en sjel.

En siste lille kuriositet og inkonsekvens; Kommunen kommer til å fjerne 1174 kommunale parkeringsplasser i sentrum neste gang luften blir dårlig slik at heller ikke de som kjører hydrogen eller elbil for å spare miljøet har noe sted å parkere.

Det gjør de GARANTERT bare for å plage folk.