Innenriks

NRK Østlandssendingen melder at Miljøpartiet De Grønnes nyttårsforsett er å gjøre livet så vanskelig som mulig for bilistene i og rundt Oslo. Først fikk vi vite at de vil forby alle elbiler innenfor Ring 1, fordi bilene tar for mye plass. Deretter fikk vi vite at de vil innføre forbud mot å kjøre dieseldrevne biler på de kommunale småveiene, samtidig som trafikken snegler seg frem som vanlig i rushet på de store statlige gjennomfartsveiene.

Grønnskollingene trekker helsekortet som trumfer alt, og hevder at luftforurensningene til tider kan bli så høy at det er helseskadelig for de med luftveisproblemer og hjerte- og karsykdommer å puste i Oslo. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er bare i enkelte områder av byen at lufta blir dårlig i kalde perioder med stillestående luft, og det er omdiskutert hvor skadelig luften tidvis faktisk er. Uansett, – områdene hvor luftkvaliteten av og til blir dårlig er ikke overraskende i all hovedsak å finne langs de største gjennomfartsårene! Her vil trafikken gå som normalt fordi Oslo kommune ikke har lovhjemmel til å nekte folk å kjøre dieselbiler på byens riks- og Europaveier.

I Norge står tungtrafikk, busser og varetransport for ca 70 prosent av NO2-utslippene. I forslaget fra byråden gis det unntak på de verste dagene for kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet, de som transporterer forflytningshemmede, utrykningskjøretøy, kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste, pasienttransport og kollektivtrafikk. Sagt på en annen måte; det er de som kjører privatbil som må la bilen stå. Vanlige folk som bor slik til at det er tungvint og tidkrevende å reise kollektivt, som skal levere i barnehagen, eller må innom butikken for å handle på vei hjem. Stortinget stemte i 2012 ned et forslag om å åpne opp for lokale dieselforbud på statens veier. En utvannet versjon av det opprinnelige forslaget ligger nå til behandling i Samferdselsdepartementet, men utfallet er uvisst.

Dette er ikke bra nok for grønnskollingene i byrådet. De vil innføre et lokalt forbud så raskt som mulig, til tross for at politiet sier forbudet blir umulig å håndheve, og at miljøeffekten trolig blir minimal. Den største effekten får vanlige folk som vil oppleve at hverdagen ikke går opp. Det paradoksale er at det bare er 8 år siden AP-regjeringen oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler fordi de trodde de forurenset mindre enn bensinbiler. Nå sitter AP i byråd og advarer folk mot å kjøpe dieselbiler!  Et lokalt dieselforbud vil i praksis si at om byrådsleder Raymond Johansen plutselig en dag skulle få lyst til å kjøre en gammel amerikansk 8-sylindret dieseldrevet van frem og tilbake mellom Drammen og Lørenskog, så kan han røyklegge Europaveien så mye han vil. Om han skulle bli lei av rampestrekene og vil ta av fra E6 for å kjøre noen hundre meter opp til villaen i Ellingsrudåsen for å parkere, så vil det være forbudt.

Nei – vi får vel krype til korset og søke om kommunal støtte  til å kjøpe elsykkel alle sammen. Med piggdekk. Da gjenstår å se hvor lang tid det tar før det blir et stort problem med alle elsyklene i Oslo, så stort at bruken kanskje må reguleres, eller forbys?