Kø, kaos, redusert fremkommelighet og en mer problematisk hverdag – det kan bli resultatet av Oslo Bystyres nærmest radikaliserte vedtak om utviklingen av byens samferdsel de neste årene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hvor mye skal befolkningen i Oslo tåle av påfunn fra byens politiske myndigheter – i både Byrådet og Bystyret? Hvor mye mer av hverdagsproblemer skal politikerne påføre vanlige innbyggere? For mange ble trolig grensen nådd da Bystyret sist uke blant annet vedtok forbud mot fossilbiler i byen innen 2030. Nå reageres det kraftig, og det brukes usedvanlig sterke ord fra enkelte hold.

Nylig ble det i Oslo Bystyre vedtatt en strategi med som omfatter ca. 50 såkalte klimavedtak for byen. Vedtaket ble fattet med støtte av alle partier unntatt FrP og FMB.

I en artikkel i avisen Vårt Oslo beskriver FrP politikerne Camilla Wilhelmsen og Ulf-Arvid Mejlænder noen av tiltakene:

«Oslofolk betaler en høy pris for byrådets ytterliggående samferdselspolitikk. Det er trist at det grønne skiftet gjøres til noe splittende, utrivelig og fornuftsstridig», sies det.

Man sparer ikke på konfekten, og sier dette om hva bystyret nå holder på med:

«…river Oslo i filler med forbud og uvettig maktmisbruk».

Det er svært sterke ord. Men så er det også oppsiktsvekkende radikale og drastiske tiltak og grep som politikerne med et pennestrøk har vedtatt av utsette Oslos befolkning for i de kommende år. Har man overhodet konsekvensutredet noe av dette?

«Et bredt flertall fra Rødt til Høyre støttet byrådets forslag om at alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Det betyr i praksis at alle bensin-, hybrid- og dieselbiler forbys. Dersom du eier en slik bil, vil du om få år ikke kunne bruke den lenger, hvis du ikke velger å flytte.»

Vedtaket omfatter i tillegg en samling andre påfunn som får Oslo-beboere til å riste på hodet i oppgitt frustrasjon. Mange spør seg: Hva er det disse politikerne holder på med?

Også muligheten til å benytte bil til diverse ærend og gjøremål skal sterkt reduseres for innbyggerne:

«De samme partiene vil tvinge frem en reduksjon i biltrafikken på 20 prosent innen 2023 og en tredel innen 2030, sammenliknet med 2015. I løpet av et par år skal med andre ord én av fem bilturer vekk. Det vil bystyret presse frem ved å sørge for at summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene kommer på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene», skriver Wilhelmsen og Mejlænder i Vårt Oslo.

De to FrP-representantene er ikke nådige i sin omtale av hvordan det i dag bedrives politikk i hovedstaden,og tar for seg det rødgrønne Byrådet:

«Makt og medgang har dessverre gitt byrådet tunnelsyn. Symbolvedtak som viser manglende praktisk forståelse for folk flest kommer på løpende bånd. På samferdselsområdet er bilfiendtligheten mest fremtredende, med fjerning av parkeringsplasser i stor skala, 54 nye bomstasjoner, økte takster og stengning av gater.»

Det er ikke så underlig at mange Høyre-velgere over hele byen stusser over at nettopp Høyre har kunnet være med på noe som fremstår som et tvert igjennom rødgrønt, infantilt og nesten ekstremistisk forslag som dette.

Hva har skjedd med Høyre i Oslo? Er det kuppet av rabiate, radikale krefter? Hvorfor fortsetter de å kalle seg «Høyre»?

Det gjør selvsagt ikke saken det spor bedre at mange nå stiller et stort spørsmålstegn ved hele den klima-doktrinen dette bygges på.  Hvor har politikerne det fra at de foreslåtte tiltakene spiller noen som helst, målbar rolle for klimaet på jorda? Kan det fremlegges noen tall for effekten av dette?

Nei. Det kan ikke det.

Man kan kun vise til påstander, prognoser, ønsketenkning og «politiske plattformer» fra aktivistgrupper og useriøse bestillingsforskere som tror vitenskap handler om å levere agitasjon (i Norge har vi hele institutter i sistnevnte kategori).

Mangelen på konkretisering og dokumentasjon er påfallende. Ikke på noe annet område i politikken ville det vært mulig å gjennomføre store, til dels vanvittig kostbare tiltak og inngrep uten presise konsekvensanalyser og dokumentasjon av behov og mål.

Det hele minner mest av alt som et gruppearbeid i en ungdomsskoleklasse, med temaet «lek at dere styrer en by».

Er det ingen voksne som kan ta styring snart?

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

 

Støtt Document – det er enkelt med Vipps:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.