Det rødgrønne byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet i spissen slutter aldri å overraske, men det spørs om de ikke denne uken satt ny norsk rekord i tåkeprat. På onsdag skulle en byrådssak behandles i bystyrets samferdsels- og miljøkomité, og det var en sak med det velklingende navnet: Innføring av midlertidig tidsdifferensierte bompengetakster (beredskapstakster) på dager med fare for høy luftforurensning. Byrådssak 186/16».

Saken skal fremdeles behandles i bystyret, men mye er allerede klart og godt kjent, blant annet at takstene i bomringen vil femdobles på dager med svært dårlig luft og at bilister som i vinter må kjøre bil fra Bærum til Oslo må ut med 247 kroner for å komme seg på jobb mot dagens 49,50. Det er bare for alle som er avhengig av bil å krysse fingrene for at det blir en mild vinter med dårlig skiføre i Oslo-området slik at man slipper dager med stillestående kald luft med store konsentrasjoner nitrogendioksid fra dieselmotorer og vedfyring. Dessverre er det kommende vinter ikke mulig rent teknisk å skille mellom diesel, bensin eller hybridbiler i bomringen, så alle får en femdobling uansett hva som driver motoren. Urettferdig? Javisst, men trolig bedre enn alternativet; et totalforbud mot dieseldrevne biler så i valget mellom kolera og pest ble den borgerlige opposisjonen (med unntak av Frp) med på byrådets forslag.

Til orientering var det sist vinter fire dager med akutt høy luftforurensning i Oslo. Forrige gang var i 2011, så dette «bomsjokket» som VG kaller det vil forhåpentligvis ikke ruinere mange, samtidig som det forhåpentligvis vil gjøre livet litt enklere for folk som faktisk sliter med dårlige luftveier.

Det aller morsomste med denne saken var at byrådet IKKE ønsket å gjøre det gratis å reise kollektivt de dagene bompengene ble skrudd i været, men de snudde som det heter i timene mellom at VG tok kontakt etter å ha snakket med Høyre, og komitémøtet startet. Hvor ofte et byråd snur på hælen og går imot sin egen sak på denne måten vet jeg ingenting om, men jeg kommer i farten ikke på et annet godt eksempel. Kanskje noen av leserne har det? Til VG forklarer Raymond Johansen snuoperasjonen slik:

– I forrige uke ble det klart at Bergen får lov å tilby gratis kollektivtrafikk på slike dager. Det er positivt og noe vi nå også vil gjøre i Oslo, sa byrådsleder Johansen.

Det er en påstand som ikke står til troende. Raymond Johansen og Lan Marie Berg undertegnet byrådssaken 29.september. Allerede i mars vedtok bystyret i Bergen en femdobling av bomtakstene ved akutt dårlig luft, og at det skulle være gratis å reise kollektivt de samme dagene. Så er det riktig at det ville være opp til regjeringen å godkjenne bystyrets vedtak og det skjedde helt riktig forrige uke, men det har ingenting med saken å gjøre. I saken Raymond og Lan Marie selv har undertegnet står det:

bompenger2

De problematiserer ikke med et komma at de avventer en klargjøring fra departementet. Tvert imot står det svart på hvitt at de ikke ønsket gratis kollektivtrafikk fordi det «i liten grad bidrar til å redusere dieselbiltrafikken men heller reduserer sykkel og gange – og vil være svært kostbart». Raymond Johansens forklaring til VG på hvorfor Byrådet plutselig er uenig med seg selv henger rett og slett ikke på greip. Det var fordi de ikke likte at folk skulle hoppe på en overfylt buss, trikk eller t-bane i stedet for å sykle i 20 kuldegrader at de ikke ville gjøre det gratis.

Da de i går plutselig skjønte hvor utrolig dumt dette høres ut, og at de kunne risikere å tape saken når den kom til bystyret, skjønte de at de ikke hadde noe valg. De måtte gå mot sin egen sak. Nå gjenstår å se om byrådet også vil ta til vettet og sørge for at de som kjører bensinbiler ikke blir møtt med femdoble takster så snart teknologien tillater det, men helt sikker er jeg ikke.