Innenriks

Ville Aftenposten laget et seiersbilde a la Holmenkollen hvis høyresiden hadde vunnet et valg på å omkalfatre Oslo til en by med uhemmet konkurranse og privatisering?

IMG_2982

Vi vet svaret. Selv små justeringer av den offentlige dominansen og skattetrykket har utløst dommedagsprofetier og en vedvarende jammer om at landet holder på å bli ødelagt.

Men av en eller annen grunn reagerer ikke pressen hverken på uhemmet innvandring eller en miljøpolitikk som vil nekte Oslo den infrastrukturen hovedstaden sårt trenger hvis den skal klare å ta imot en vekst på 200.000 mennesker de neste 15 årene.

Det er vanskelig å forstå at Raymond Johansen er én person med ett hode. I det ene øyeblikk sier han at veikapasiteten inn til Oslo ikke skal økes, i det neste skryter han av at Oslo er den byen i Europa som vokser mest.

Dette minner om den samme tall-fetisjisme som sovjeterne led av: Mer og høyere. Kvaliteten og konsekvenser brød de seg mindre om.

I stedet for seierbilde villle en overskrift som gikk på «bakrus» vært mer treffende. Selv den ellers så lojale leder av kommentaravdelingen, Thomas Boe Hornburg, tror ikke planene lar seg gjennomføre. Å få en hel by til å trekke seg selv opp etter håret er vanskelig. Vi er tilbake til en politikk der man tror det er mulig å gå eller sykle på vannet.

Å halvere klimagassutslippet i Oslo på fem år, målt mot 1990-nivå, er svært ambisiøst.

Hvordan skal Raymond & Co få til det?

Som et troverdig svar på hvordan de rødgrønne skal klare det, peker byrådserklæringen bare ut én retning.

Det gjelder spesielt på transportområdet, som står for 60 % av utslippene i Oslo. Skal utslippene ned mot halvparten på fem år, må mye av biltrafikken i Oslo raskt stanses. Det finnes ingen annen vei.

De forslagene det nye byrådet foreslår vil altså på ingen måte monne. Men de er så drastiske at de vil lamme indre by.

Det skal bli forbud mot privatbiler innenfor Ring 1. Den går fra Munkedamsveien i vest, bort Fredriks gate, et lite stykke av St. Olavsgate, før den går over i Pilestredet og ned i Vaterlandstunnelen.  – Skal gjestene til Grand Hotel spasere ned fra Ring 1, spurte Dagsnytt. – Vi vurderer om drosjer skal få dispensasjon, svarte Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg.

Foreløpig var det kun funksjonshemmede og varetransport som ville få unntak.

Byregjeringen foreslår altså symbolpolitikk. En slik begrensning vil ikke gjøre utslag på utslippene, men vil føre til enorme problemer for de som bor, arbeider eller handler i sentrum. Sentrum vil dø.

Man ser for seg et «grønt» sentrum, av gående og syklende, trikk og t-bane. Man har forelsket seg i en drøm som minner om de vakre modellene arkitektene bygger, der det er åpne plasser, trær og skulpturer. Virkeligheten er noe annet. Uten et pulserende økonomisk liv dør byen. Dagsnytt klarte å trekke frem p-husene. Det er investert milliarder i p-hus i sentrum. Med de rødgrønnes forslag er de døde.

Privatbilisme er fy! Ihvertfall med fossil energi. Det skal bli kun en fil til privatbiler i Ring 2, Kirkeveien og Griffenfeldtsgate. En hel fil blir kollektiv og for miljøbiler.

Bompengeavgiften skal settes radikalt opp, det blir rushtidsavgift. I tillegg skal avgiftene differensieres ut fra om du er «grønn» eller et miljøsvin, dvs kjører på diesel eller bensin. Den politiske korrektheten tar et stort skritt over på miljøsiden.

Siden bil er fy er det nye byrådet mot utvidelsen av E18. Her slet Raymond Johansen i duell med samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen i Dagsrevyen. Selv programleder Jon Gelius lot det skinne gjennom at han synes planene var galskap.

Mange i NRK bor også vestpå og ser for seg tiden de nå kommer til å bruke i kø.

Til å finansiere galskapen innfører byregjeringen eiendomsskatt.

Er det ingenting prisverdig? Jo, ny T-banetunnel. Men det drukner i at man gjør privatbilismen til fiende. Hverdagen blir «umulig» for vanlige mennesker, ikke fordi problemene vokser en over hodet, men fordi løsningene er vanvidd. De løsningene de rødgrønne foreslår er selvpåført galskap. Hva med å reise til hytta når det vil koste en liten formue med fossil-bil og el-bilen ikke har rekkevidde?

Alle vet at Oslo står overfor enorme problemer, eller utfordringer som det heter, i årene som kommer. Så velger de rødgrønne løsninger som vil kortslutte byen. Har folk forstått hva de har stemt på?

Hva blir resultatet? Frustrasjon. Livet i en storby innebærer stress for de fleste. Nå øker byregjeringen stressnivået og frustrasjonen helt ute av proporsjoner, for utopiens skyld.

Hvordan kunne Ap finne på å gå i kompaniskap med Miljøpartiet De Grønne? Eksperimentet kan komme til å koste Ap dyrt ved valget i 2017.

Det er galskap satt i system.