– Vi må gjøre mer for å få ned luftforurensningen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. 

Et forbud mot bensin- og dieselbiler i Oslo kan komme allerede om seks år. Byrådet utreder nå hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024.

Byrådet har bedt Klimaetaten finne ut hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024. Utredningen er ett av flere tiltak i en ny handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo, som byrådet legger fram torsdag.

– I løpet av de siste to årene har byrådet levert på de fleste tiltakene i den gamle handlingsplanen, men selv om vi har gjort mye, viser de faglige utredningene at vi må gjøre mer for å få ned den farlige luftforurensningen, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg til NRK.

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo kommune å revidere den gamle planen fra 2015 for å komme under grenseverdiene for helsefarlig NO2 innen 2020.

Høyre kaller tiltaket ytterliggående.

– Hvis byrådet virkelig vurderer et totalforbud mot bensin- og dieselbiler innenfor Ring 3, så er det et ytterliggående tiltak som vil skape enorme problemer i hverdagen for veldig mange, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Han anbefaler byrådet å satse mindre på tvang og forbud og viser til at elbilene utgjorde 40 prosent av nybilsalget i Oslo i desember og at andelen er økende.

– Hvis vi fortsetter å legge til rette, vil alle nye biler i løpet av få år være nullutslippsbiler, sier Lae Solberg.

Neste vinter blir hele Oslo såkalt lavutslippssone, der tunge kjøretøyer, unntatt de nyeste, må betale ekstra avgifter.

I handlingsplanen vil byrådet se på hvordan også lette dieselbiler kan betale mer enn i dag. Det kan enten skje ved at det innføres lavutslippssone også for dem, eller ved økt miljødifferensiering.

Kjøp Kent Andersens bok her!