Akers Avis Groruddalen 10.april:

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen uttaler seg om Groruddalens fremtid. Han nevner alvorlige problemer, men påpeker at Oslos drabantbyer ligger langt unna tilstandene i svenske drabantbyer. Oppskriften byrådet leverer for å lykkes er det vi har hørt om i en årrekke: satsing på norskopplæring blant barna. Barna skal lære seg norsk før skolestart i miljøer hvor personer med norsk som morsmål knapt er representert. Områdeløft er også viktig. Nye parkanlegg og idrettsanlegg skal bygges. Nylig kunne vi lese om verdensparken på Furuset som omtales som «utsatt for slitasje» enda det ser ut som rent hærverk. Områdeløft løfter utseende på et område. Det løfter ikke befolkningen.

Hvordan ser byrådet at satsingen skal se ut i fremtiden?

– Jeg tror den blir mer spisset. God integrering er viktig. Jeg kan se for meg at det blir mer forsterket norskopplæring og gratis halvdagsplass i barnehagene. De som begynner på skolen med for dårlige norskkunnskaper hemmer både seg selv og de andre i klassen sin. Godt språk er nøkkelen til å lykkes i samfunet, mener byråden.

—-

– Det er viktig å ha prosjekter som løfter byområder, og som sørger for at drabantbyer ikke havner i en negativ spiral. Heldigvis er det veldig langt fra Groruddalen til tilstandene vi ser i enkelte svenske drabantbyer, og sånn skal det fortsette å være.

Bydelsdirektøren i bydel Grorud, Marit Jansen, uttaler seg også i samme avis. Riktignok i en annen artikkel.

Jansen forklarer at i tillegg til gode resultater har Grorud også flere utfordringer. Mange har ikke jobb, utdannelse eller høy inntekt. I tillegg har mange i bydelen dårlig helse. Hovedproblemet er kols og diabetes.

Våger vi i all hovedsak å gjette på at kols rammer de eldre nordmennene som enda bor i bydelen, og at diabetes er et innvandrerproblem?

Groruddalesbydelen Alna ble natt til lørdag rammet av noe som ser ut som en henrettelse midt i et bolig område. Dette er ikke et ukjent fenomen i svenske drabantbyer. Drapet fant sted på Lindeberg. Arbeiderpartiets Raymond Johansen bor forøvrig i dette lokalmiljøet.

Politiet gransker nå et automatvåpen, som ble funnet ved en gangsti omtrent 100 meter fra der en 40 år gammel mann ble funnet skutt og drept i 00.10-tida natt til søndag.

—-

Mannen som ble drept i natt ble i 1997 dømt for tre drapsforsøk begått i løpet av mindre enn fire timer.

Det nye Norge blomstrer i all sin prakt.

Artiklene fra Akers Avis Groruddalen er ikke ute på nett, men kan dukke opp her: groruddalen.no

http://www.dagbladet.no/2015/04/11/nyheter/innenriks/drap/38645526/