Rapporten fra Human Rights Service før helgen forteller med klare ord det mange av oss i Groruddalen har erfart; at segregeringen av Oslo skjer i rekordfart.

I deler av Groruddalen er det påfallende få etnisk norske å se i gatene. De mest sannsynlige grunnene til dette er at etnisk norske barnefamilier snart er fullstendig borte fra de fleste områder og at det er en stor del eldre som er så gamle at de ikke er spesielt mye ute. De som er friske og raske velger ofte å reise til butikker hvor det er nordmenn og norske turgåere ser man sjelden langs gangveiene. De velger å gå andre steder. Det er en endring på gang. Og mye har skjedd de siste par årene. Human Rights Service er ærlige og slipper ut tallene som viser at etnisk-norske vil være minoritet i Groruddalen innen fem år med dagens utvikling.

På de fleste skolene i distriktet er dette allerede realiteten. Det er minoriteten av elever som skal integrere majoriteten.

Videre skriver HRS noe som er svært tydelig når man er kjent rundt om i Groruddalen:

Tallene levner ingen tvil: dess flere ikke-vestlige innvandrere i bydelene, jo flere nordmenn flytter ut. Prosessen med gettoisering er selvforsterkende

Det er under disse forholdene Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre ønsker at etniske nordmenn skal bli boende. Det er ikke mange etnisk norske som vil la barna vokse opp her. Skal man få til det må man bruke tvang. Det er jeg helt sikker på. Min spådom er at det er de som ikke har økonomi til flytting og de som nekter å innse at multikulturen er et feil spor som vil bli igjen. Disse vil få en stri tørn med å bære den norske kulturen på sine skuldre.

Tallene er klare, men en tanke slo meg på dagens søndagstur i Marka. Jeg stoppet på et høydedrag og så utover bokstavelig talt hele Groruddalen. Det er et stort område. Motorvei og industri/næringsvirksomhet dominerer dalbunnen, men opp mot markagrensen på begge sider er det massive boligområder som regjerer. Vel hjemme satte jeg meg ut på verandaen i den flotte høstsola med kart og penn. Jeg tegnet en blå strek rundt Oslos bebygde områder. Etterpå skraverte jeg Groruddalen og Søndre-Nordstrand. Hvis man har problemer med prosentregning, så bør bildet som avtegner seg få noen og enhver til å våkne. Disse områdene domineres om ca 5 år av andre kulturer enn den jeg kaller norsk.

Noen synes ikke dette er interessant, ser jeg når jeg leser videre hos HRS:

– De trendene som vi akkurat nå er inne i, tilsier at det nok i Groruddalen kan bli et flertall av innvandrere pluss deres norskfødte barn. Men hvorvidt det er en interessant ting, det er jeg sannelig ikke sikker på, sa Lars Østby til NRK Dagsrevyen 13.oktober.

Mitt håndbearbeidede kart ser slik ut. Jeg kan ikke si at jeg liker det jeg ser.
Multikulturen dominerer betydelige deler av byen innen nær fremtid. I praksis allerede når man ser på demografien blandt barna.

Link til HRS: http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=34&tekstid=4232