Tidligere skolebyråd i Oslo, Robert Wright, uttrykker bekymring for at frykten for å krenke er blitt så stor at vi fjerner oss helt fra vår egen kultur: –Vi er i ferd med å bli kulturløse i møte med det flerkulturelle samfunnet, sier han.

Utspillet skyldes at familien før jul fikk beskjed fra sønnens skole – som ligger i Groruddalen – om at den planlagte juleavslutningen burde døpes om til «desemberavslutning» for ikke å støte noen.

–Vi blir så redde for å støte noen at vi fjerner oss helt fra vår egen kultur. Det er feigt, sier Wright.

Før jul fikk familien beskjed fra skolen til sønnen Haakon om at den planlagte juleavslutningen burde døpes om til «desemberavslutning», slik at ingen skulle ta anstøt.

–Det var sikkert et forsøk på multikulturell toleranse, men resultatet er at skolen formidler en konstruert utgave av norsk kultur. Vi har en kulturarv som må bevares, sier Wright, og understreker at foreldrene ikke ga etter for ønsket.

Wright forteller at Stovner-skolen er fullstendig renset for Jesusbarn, engler og kristne julesanger. Foreløpig er det bare julenissen som er latt i fred:

–Julenissen er foreløpig fredet, og fremstår nå som Groruddalens julekulturelle fanebærer. Vi feirer jul, men skolen kan nesten ikke fortelle hvorfor, mener Wright.

–Vår yngste sønn kommer hjem fra barnehagen og kan mye om id. De kristne høytidene må han lære om hjemme, supplerer kona Marit.

Familien mener dette er en utfordring som må løses politisk.

–Dette er mye mer grunnleggende enn forslag om bussing av minoritetsskolebarn til vestkanten og å sette maksgrenser for antall minoritetselever: Nemlig hva som skal være innholdet i det flerkulturelle samfunnet og hva skolen skal formidle, sier Wright.

–Hva ville du gjort dersom du var skolebyråd i 2010 og ikke i 1990?

–Jeg ville instruert skolene så langt jeg kunne om at kristne, offentlige høytider fremdeles skal markeres. Jeg forventer at politikerne blir klare på dette, sier han, med adresse til skolebyråd Torger Ødegaard (H).

Den tidligere skolebyråden tviler på at mange foreldre blir støtt av at julens budskap blir formidlet i skolen, da dette handler mer om kulturarv enn forkynnelse.

–Religion er den viktigste og synligste kulturbæreren. Men likegyldighet overfor tradisjonen får også konsekvenser for den grunnleggende etikken vårt samfunn er bygget på, som respekten for lovverket, sier Wright.

Han mener resultatet er at barna i Groruddalen ikke blir flerkulturelle, men kulturløse.

– Vi er i ferd med å miste den plattformen vi trenger for å møte andre kulturer.

Wright opplever imidlertid at foreldre bosatt i Groruddalen kvier seg for å snakke om problematikken, av frykt for å bli stemplet som rasister. I stedet velger de å flytte til områder der det fremdeles er naturlig med bla julespill på skolene.

I forrige uke viste en undersøkelse gjennomført for AftenAften at hele 44 prosent av Oslos befolkningen kanskje eller helt sikkert vil flytte fra områder hvis andelen innvandrere blir for dominerende.

Norsk institutt for by- og regionforsknings (NIBR) rapport om flyttemønsteret i Groruddalen fra desember 2009 viste at etniske nordmenn flytter vekk fra innvandrertette Groruddalen og Oslo sør.

På bare 4 år har 6000 etniske nordmenn forlatt Groruddalen og Oslo sør, hvorav 3000 flyttet i 2008 alene. Mens 1600 etniske nordmenn flyttet fra Groruddalen, flyttet 1500 ikke-vestlige innvandrere til. Det samme skjer i søndre Oslo: på Søndre Nordstrand alene ble 442 etniske nordmenn skiftet ut med omtrent samme antall innvandrere. Nesten halvparten av den nåværende befolkningen i bydelen har innvandrerbakgrunn.

For 13 år siden var 93.500 etniske nordmenn bosatt i Groruddalen. I dag er antallet 75.000.

Fraflyttingen skjøt særlig fart i 2008. Leder for Stovner vel, Tore Slørdal, mener at nordmenns fraflytting fra innvandrertette områder skyldes at en del innvandrere ikke kjenner koder for hvordan man forholder seg til naboer, og vedlikeholder hus og hager etc. Dette bidrar til å øke skepsisen blant nordmenn, sier Slørdal, som også påpeker at samholdsfølelsen forandres i områder der nordmenn kommer i mindretall.

Statistisk sentralbyrå opplyste i desember at Norges befolkning økte med 55.000 personer i 2009, og nærmer seg nå 5 millioner.

Omtrent 36 prosent av veksten i 2009 skyldes fødselsoverskudd, mens hele 64 prosent av befolkningsveksten skyldes innvandring. Til sammenligning utgjorde fødselsoverskuddet rundt 70 prosent av befolkningsveksten så sent som på midten av 1990-tallet.

Den største befolkningsveksten skjer i sentrale strøk, der Oslo har økt med 11.300 personer, Bergen med 4.500 og Trondheim med 2.700 personer i løpet av 2009.

Aftenposten: – Bare julenissen igjen