Aften torsdag 9.desember har et innlegg fra finansbyråd i Oslo, Kristin Vinje (H).

Hun skriver bl.a:

Oslo er i sterk vekst og stadig flere ønsker å bo her. Veksten vil fortsette, og i 2030 regner vi med at folketallet har økt med 200 000. Vår jobb er å sikre et godt og forutsigbart tjenestetilbud for alle som vil bo i Oslo. Oslo-budsjettet, som i disse dager vedtas i bystyret, er et svar på at det er utrolig mange mennesker som velger å bo her. Vekst er flott, men det koster å vokse. I de neste fire årene skal det bygges 3000 nye barnehageplasser. Oslo-skolen bygges ut med i snitt et  klasserom i uken. Og vi bygger ut nye omsorgstibud til de eldre.

I år har skatteinntektene sviktet. Rammetilskuddet fra staten tar ikke tilstrekkelig hensyn til den store befolkningsveksten.

At skatteinntektene svikter kan ha flere grunner. Men som beboer i Groruddalen kan man konstantere at arbeidsføre folk flytter ut av byen, mens nye mennesker og kulturer flytter inn. Mye tyder på at disse ikke deltar i det yrkesaktive liv i samme grad som de, i hovedsak etnisk norske, som flytter ut.

Videre kommer det en del skryt:

På flere områder har Oslo allerede bedre tjenestetilbud enn resten av landet. Vi har landets beste skole, og sørger for inntektsgraderte satser i aktivitetsskolen og i barnehagen. Våre lærere får videreutdanning, og i omsorgssektoren ligger Olso over gjennomsnittet, sammenlignet med de ti størst kommunene i landet. Vi har også meget god miljøprofil med god kollektivdekning og lave energikostnader.

Det er en viktig faktor finansbyråd Kristin Vinje glemmer. Det er demografisk utviklig. Vi vet med sikkerhet at der fremmedkulturelle flytter inn,  flytter etniske nordmenn ut. Politikere ynder å si at dette ikke utgjør noen forkjell. Man kan være norsk på så mange måter. Virkeligheten tyder på noe annet. Etniske nordmenn finner seg ikke i utviklingen som er på gang i Groruddalen og de flytter ut. Ser man på antall visningsskilt for salg av leiligheter, så er det mye som tyder på at utviklingen akselerer.

I samme avis finner vi en faktaboks på side 22. Under en artikkel om tolketjenester i Oslo.

27% av Oslos befolkning på 587 000 personer (ca 160 000) er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.

De neste 20 årene forventes en fordobling av ikke-vestlige innvandrere i Oslo.

Det vil si at av 200 000 nye innbyggere vil kun 40 000 være etnisk norske, eller fra vestlig kulturkrets. Oslo er på vei til å bli en by med ikke-vestlig kultur som den dominerende kulturelle retningen.

Artikkelen var ikke å finne på nett fredag 10. desember.  Den finnes i Aften 9.desember papirutgave.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.