Kommentar

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo har laget en smørbrødliste av krav som i realiteten er retten til å danne parallellsamfunn innenfor storsamfunnet, på skattebetalernes og det offentliges bekostning: Rådet vil ha egne aldershjem basert på etnisk gruppe, alle som fødes i Norge skal bli norske statsborgere selv om foreldrene er utenlandske, man skal ha rett til dobbelt statsborgerskap, og «minoriteter» skal kvoteres inn i høyere stillinger i Oslo kommune.

Innvandrere skal ha rett til gratis språkopplæring og gratis barnehave fra tre år.

På mange måter er det et program for overtakelse av Oslo etter en segregert agenda.

I tillegg vil innvandrerorganisasjonene ha kvotering av minoritetsnordmenn på høyere nivå i Oslo kommune og egne flerkulturelle kulturhus og eldresentre, skriver Klassekampen.

– Våre barn fødes i Norge, men får ikke statsborgerskap. Det er noe mange vil kjempe for, sier rådsleder Akhenaton de Leon.

I dag får barn med en mor eller far som har norsk statsborgerskap, automatisk norsk statsborgerskap. Er ikke foreldrene statsborgere i Norge, får heller ikke barna norsk statsborgerskap.

Han mener også kravet om aldershjem tilrettelagt for ulike etnisiteter er svar på et reelt behov.

– Et aldershjem skal tilpasse seg behovene til individet når det gjelder språkkunnskaper, religiøse behov og besøk. I Norge ser vi på sykehus at Ole får ett besøk i uka, mens Ali får hele familien. Det krever organisering. Vi betaler skatt – det må vi huske på, sier de Leon.

Andre krav er gratis barnehage fra tre år, gratis norskkurs til alle innvandrere, mer penger til skoler med mange fremmedspråklige elever, gratis leksehjelptilbud, kamp mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting, samt arbeid rettet mot kvinner med lav utdannelse og kvalifiseringskompetanse.

Det er bemerkelsesverdig at Rådet tør å stille slike krav i full offentlighet. De kommer ubeleilig på regjeringen og Høyre som hevder at det er plass til alle innenfor det norske systemet. Her varsler Rådet at man ønsker å danne sitt eget samfunn innenfor samfunnet, og alle vet at det er et muslimsk samfunn det er snakk om.

Krever etnisk delte aldershjem