Sakset/Fra hofta

Akhenaton Oddvar de Leon. Foto: Facebook.

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og dets leder Akhenaton Oddvar de Leon, skal for to millioner kroner i årlig statsstøtte jobbe mot diskriminering, men bruker hudfarge og etnisitet som argument og møter seg selv i døra. Gang på gang.

Søker man på OMODs Facebook-side (nettsiden eksisterer ikke), ser man at organisasjonen blant annet lenker til saker som promoterer hijab, er for håndhilsenekt på religiøst grunnlag, synes at regjeringen er for hvit og at avkolonisering av akademia er viktig.

Man blir derfor ikke overrasket over å lese at OMODs mangeårige leder Akhenaton Oddvar de Leon, som i 2010 også var leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, allerede den gang kjørte hardt på identitetspolitikk og tok til orde for etnisk delte aldershjem:

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo krever aldershjem basert på etnisitet, rett til statsborgerskap for alle som fødes i Norge og rett til dobbelt statsborgerskap. […]

De Leon mener også kravet om aldershjem tilrettelagt for ulike etnisiteter er svar på et reelt behov.

– Et aldershjem skal tilpasse seg behovene til individet når det gjelder språkkunnskaper, religiøse behov og besøk. I Norge ser vi på sykehus at Ola får ett besøk i uka, mens Ali får hele familien. Det krever organisering. Vi betaler skatt – det må vi huske på, sier de Leon.

Dette sier mannen som i en diskusjon om etterbruk av Munch-museet på Tøyen til internasjonalt flerkulturelt senter, ble sitert på blant annet følgende:

Jeg er født i England og har vokst opp delvis i Karibia. Hva har jeg til felles med en person fra Vietnam?

Spot on, Oddvar. Det er nok flere enn deg som kjenner på den manglende fellesskapsfølelsen når man møter mennesker fra helt andre kulturer, der det rett som det er skorter på ytringsfrihet, likestilling og demokratiske tradisjoner. Og da er det kanskje heller ikke så rart at etnisk norske pasienter synes de har lite til felles med en del av de fremmedkulturelle pleierne?

Men nei, da. Dagsavisen gjør klar hele førstesiden og proklamerer med krigstyper at nå får det være nok med all denne rasismen fra pasientene!

Helsearbeidere med minoritetsbakgrunn opplever at pasienter krever å få etnisk norske pleiere. Sykepleieren «Maria» har fått nok, og krever at det stilles krav også til pasienter.

– Vi tenker på pasienter som en sårbar gruppe, en gruppe det ikke skal stilles brysomme krav til, konstaterer «Maria».

Summen av pasienter som nekter å la seg behandle av pleiere med mørk hud eller hodeplagg, kolleger som diskuterer innvandringspolitikk rundt lunsjbordet og sjefer som benekter rasisme på arbeidsplassen kan bli svært belastende for den enkelte arbeidstaker. Det mener daglig leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton Oddvar de Leon.

Dagsavisen poengterer at «Maria» er «høyt utdannet, har melaninrik hud og en aksent som avslører at hun er oppvokst utenfor Norge».

Diskriminering fra pasienter er en ekstrabelastning i en hverdag med kolleger som komplimenterer henne med at hun er «gyllenbrun og fin, ikke så mørk» og ukentlige diskusjoner om «de som ikke vil jobbe, de som ikke vil lære seg språket», forklarer Maria.

– De ser på meg som en heltehistorie fordi jeg både jobber og snakker norsk. De fleste av oss gjør jo ikke det, sier hun med ironi i stemmen.

Akhenaton Oddvar de Leon i OMOD peker på noe av det samme.

– Har dere lurt på hvorfor Ali ikke sitter rundt vårt bord, hvorfor han aldri sier noe? Kanskje det er fordi vi alltid skal snakke om innvandring, altså han og hans folk? spør han retorisk.

Tankevekkende kommentarer om arbeidslivsdeltagelse og innvandring fra både «Maria» og Akhenaton Oddvar de Leon.

Selvsagt er diskriminering på grunn av hudfarge noe man ikke skal akseptere. Det burde ikke være nødvendig å presisere i 2019. Men har n’Oddvar tall på alle de muslimene som for eksempel krever pleier av samme kjønn og religion? Allerede i 2005 ble det fremmet krav, både fra H og Ap, om imamer, bønnerom og bad tilpasset bønnevask, fjernsynskanaler og aviser på urdu og arabisk på sykehjem og eldresentre. Hørte man fra OMOD da?

Og hva med de Leons forslag om egne sykehjem for innvandrere? Tenker han da på pensjonerte, polske snekkere og svenske bartendere? Eller er dette med rasisme og manglende fellesskapsfølelse bare noe som gjelder én vei?

Det er så herlig inkonsekvent, og på toppen av det hele nesten litt søtt, at OMOD bruker typisk kristne alias som «Maria» og «Josef» på sine klienter, sistnevnte den muslimske provokatøren med skjult opptaksutstyr i håndhilsesaken fra Ekeberg skole i Oslo.

Den som imidlertid er mest inkonsekvent, er den norske stat. OMOD får i 2019 kr 2.040.000 i statsstøtte, opp kr 600.000 fra 2018. Igjen og igjen får vi bekreftet at det offentlige Norge helt ukritisk søler bort skattepengene våre på anti-vestlige, islamofile bevegelser i «godhetens» tegn.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.