Endelig har Dagbladets journalist Siril K. Herseth gravd frem akkurat det vi trengte nå: yrkes-antirasisten Akhenaton De Leon – som aldri svikter når det gjelder å se rasisme høyt og lavt og over alt. De Leon er leder for Innvandrerrådet og Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) og utmerker seg stort sett offentlig med å definere mangfold som egenskapen hudfarge. Etter De Leons snodige verdensbilde var det følgelig alt for lite mangfold ved åpningen av det nye operabygget, da han ved den anledningen bare kunne telle 4 tilstedeværende mangfold.

Denne gangen er det visst Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som ikke lever opp til De Leons foretrukne standard for mangfold:

Akhenaton De Leon mener AMK har et problem med minoriteter.

– Det hjelper ikke at du heter Ali når du ringer ambulansen. Det har skjedd mange ganger at personer med minoritetsbakgrunn blir misforstått. Jeg mener dette er et problem AMK må jobbe med og ta på alvor, sier De Leon.

Sammenligner med Ali Farah
Han mener det er svært viktig at AMK er raske med å legger alle kortene på bordet i denne saken.

– Da Ali Farah ikke fikk hjelp i Sofienberg-parken var det en dekkoperasjon av AMK. Det håper jeg vi slipper i denne saken.

Han understreker at det handler om tillit.

– Tilliten som minoriteter har til legevakten er allerede tynnslitt. De føler at de blir misforstått. Hvis en svart mann veiver med armene, blir han oppfattet som aggressiv. Sånn er det ikke nødvendigvis, sier De Leon.

Dette siste er en usedvanlig reflektert uttalelse som den ellers høyst ureflekterte De Leon ikke nødvendigvis bør forbeholde andre. Det er nemlig ikke nødvendigvis slik at AMK har et problem med minoriteter – heller ikke i denne saken.

For der det kanskje ikke hjelper at man heter Ali når man ringer etter en ambulanse – etter hva man hører hjelper det til tider ikke å hete Per, Pål og Espekladden heller – så hjelper det helt sikkert ikke at i det minste en av «Ali`ene» i dette tilfellet later til å ha nokså omtrentlig forhold til sannheten.

Mens den avdøde kvinnens barnebarn fortsatt var anonymisert i samtlige artikler undertegnede leste om saken – og det var de fleste – dukket det opp likelydende innlegg hos TV2 og øvrige blogger fra et familiemedlem som Dagbladet nå bruker som sannhetsvitne på AMKs og politiets angivelige overgrep på den fortvilede familien. Vedkommende bruker slektningens mellomnavn, noe selv ikke Dagbladet gjør i sin kampanjepregede artikkel. Det er derfor vanskelig å tro at det dreier seg om en falsk identitet.

Innlegg nr 4 ovenfra på TV2s nettside (uthevelsene er mine):

Kan dere ikke ha litt respekt ovenfor famillien. dere snakker om mn avdøde bestemor. det som står her og på alle andre nettsider. er faktisk helt feil jeg ringte selv til vg og spurte dem hvorfor dem skriver noe sånt og dem beklaget og nå er dem hos meg og hører sannheten. men dere som driver å komenterer uten å kunne vite noe som helst. skam dere! bestemoren min hadde idag vært i live hvis ambulansen kom i tide. men ambulansen kom ikke før på 2 timer. og det som står her om at familien ikke lot ambulanse personalet komme inn. er helt feil! fordi det var ingen ambulanse personal som kom dit. det var bare politiet. og ikke 1 politibil men 7 stykker, hva er dette for noe tull? er det terror angrep? det er snakk om en kvinne på 60 år som trenger nød hjelp som har fått hjertestans. vi ringer vel ikke ambulansen for morroskyld vi ringer dem for nødshjelp. og når ikke helsepersonalet kommer i tide så hadde dere jammen meg reagert på den måten vi reagerte på. det som står der at vi har flydd på politiet er helt feil. det var politiet som satt alle oss i håndgjern. pluss kledde av oss. og begynte nesten å slå oss og bruke vold. i hvilket land er det vi lever i? er det sånn dette fungerer. dette minte meg faktisk om ali på sofienberg. hvor i helvette er ytringsfrihetene i dette landet? bare fordi vi er utlendinger så får vi ikke hjelp. si meg nå dere der ute som leser dette. hvordan i helvette hadde dere reagert hvis det var snakk om deres bestemor. som hadde fått hjertestans dere ringer ambulansen og dem kommer ikke før på 2 timer istedet så kommer politi biler ikke en men 7 stykker og dem setter dere i håndgjern bare fordi dere reagerer på hvorfor ambulansen ikke har kommet, men istedet politiet. ikke nok med det. bryr de seg ikke om den kvinnen som har kolapset der inne og stresser mellom liv og død.. så si meg hvordan hadde dere reagert? ha litt respekt for familien til avdøde er dere snille!

Dagbladets sannhetsvitnes skriftlige versjon av forløpet støttes ikke engang av avdødes sønn, som hele tiden har hevdet at ambulansen først kom etter 40 minutter. For ikke å snakke om at Ucarlis versjon stemmer veldig dårlig med både det som har kommet frem i en offentliggjort lydlogg, fra AMKs jourhavende og politiets uttalelser. I henhold til Dagbladet bekrefter logger at AMK-sentralen mottok den første telefonen klokken 11.31, ambulansen var i området klokken 11.42, politiet innfant seg klokken 11.50 og klokken 11.55 tok politiet seg inn i leiligheten. I følge politiet og AMK kom ambulansepersonellet inn i leiligheten like etter. Det vil si at det tok 24 minutter, ikke 40 og slett ikke 2 timer.

Det er naturligvis fullt forståelig at opprørte pårørende tar feil av- eller ikke legger merke til tidsangivelsene og/eller overdriver i en kaotisk og følelsesmessig vanskelig situasjon, men så vidt meg bekjent faller hverken Dagbladet eller De Leon i kategorien «opprørte pårørende» her. Så hva er deres unnskyldning?

De Leon krever at AMK offentliggjør telefonloggen av anropene fra familien på Tøyen, da han mener det «er svært viktig at AMK er raske med å legge alle kortene på bordet i denne saken».

Imidlertid tyder så godt som samtlige tilgjengelige opplysninger hittil på at både politiet og AMK allerede har lagt alle kortene på bordet, noe som stiller De Leon i et ytterst underlig lys når han nå velger å insinuere noe annet.

Lydloggen TV2 og VG har offentliggjort bekrefter da også AMKs versjon om at de oppfattet familien som truende og derfor ba politiet om assistanse. Rekk opp hånden alle – som i likhet med den åpenbart hudfarge-besatte De Leon – som virkelig tror at politiet og AMK ikke har bedre ting å ta seg til enn å konspirere mot en syk kvinne de kjente sykdomshistorien til og hennes fortvilte pårørende?

Det er forbausende at herr antirasisten samtidig trekker frem den for ham noe uheldige Farah-saken, hvor De Leon og OMOD blamerte seg kraftig ved først å gå høyt ut på banen med Likestillings-og diskrimineringsombud Beate Gangås tåpelige forhåndsdom av Erik Schjenken og hans kollega – en dom som senere ble sterkt kritisert av Likestillings- og diskrimineringsnemda – og så ved å gi sin uforbeholdne støtte til OMOD-kollega Ali Farahs rasistiske kronikk Slik jeg ser det i Ny Tid (attpåtil sammen med den tvilsomme organisasjonen SOS Rasisme, som knapt noen respektable organisasjoner i Norge pt ønsker å bli sett i selskap med):

Så er det neste spørsmålet hvorvidt Ny Tid burde ha sensurert deler av teksten, de delene som ikke er politisk korrekte i dagens Norge? Midt oppe i mediestøyen er det verdt å merke seg at både SOS Rasisme og Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har gitt ham full støtte […]

Lærte De Leon og OMOD overhodet ingenting av backlashen man pådro seg i Farah-saken?

For øvrig er det grunn til å spørre om ikke De Leon – med sterk støtte fra kjendisadvokat Abid Q. Raja, norske medier, Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås og øvrige antirasistiske opportunister – selv har skylden for at den eventuelle «tilliten som minoriteter har til legevakten allerede er tynnslitt»: Det er ikke spesielt lenge siden de alle utviste en påfallende og ubehagelig iver etter å overbevise Norges minoriteter om at de kom til å ligge strødd i gatene etter rasistisk ambulansepersonell, som et resultat av den institusjonaliserte rasismen i helsevesenet. Og det på bakgrunn av en enkeltsak, der den ene involverte, Erik Schjenken, hadde mer enn 10.000 oppdrag bak seg i det mangfoldige – også slik De Leon regner denslags – Oslo, og frem til da ikke hadde blitt klaget på av noen.

Men vi kan vel trygt gå ut i fra at i hvert fall Ucarli har fått med seg De Leons et als antirasistiske budskap, da hun selv skriver:

dette minte meg faktisk om ali på sofienberg. hvor i helvette er ytringsfrihetene i dette landet? bare fordi vi er utlendinger så får vi ikke hjelp

Altså til tross for at hennes nå tragisk avdøde bestemor, som var i Norge uten oppholdstillatelse, må ha fått hjelp en eller flere ganger før jfr. opplysningene om at pasientens sykdomsbilde var vel kjent av AMK-sentralens lege.

Det er i det hele tatt gode grunner til å stille spørsmål ved Dagbladets motiver for å kjøre det som mer og mer minner om en kampanje mot AMK, ambulansepersonellet og politiet. Det er et faktum at de ansatte hos AMK i utgangspunktet må ha opplevd familiens opptreden på telefon som såpass aggressiv at de valgte å kontakte politiet – hvis ikke hadde ikke politiet vært der til å begynne med. Det er likeledes et faktum at både ambulansepersonellet og politiet som ankom stedet oppfattet familiens atferd som truende. Den avdøde kvinnens slektning brukte også kvelden til å spre en direkte feilaktig fremstilling av ambulansens ankomsttid på forskjellige nettsider.

Likevel velger Dagbladet å agere mikrofonstativ for en familie som – i motsetning til hva politiet og AMK har, i og med de i så fall vil bli avslørt i det øyeblikket lydloggene blir utlevert til Fylkeslegen – har grunn til å dekke over sin egen rolle i saken. Men der finnes ikke ett kritisk spørsmål til familien i Herseths artikkel. I stedet lar hun avdødes barnebarn komme med uttalelser som dette under den dryppende sentimentale overskriften – Vi vil hindre at flere skal oppleve noe så grusomt:

– Mamma og pappa ble lagt i håndjern mens bestemor vekslet mellom liv og død inne i leiligheten. Det var helt forferdelig, sier 19-åringen til Dagbladet.

Hun ble også svært overrasket over det store antallet politibiler som kom til stedet.

– Politiet må ha ment at vi var terrorister, sier Busra.

Hun mener likevel at ambulansepersonalet, som var kommet til stedet før politiet, burde kommet inn før.

Ulovlig
– Når det var så mange politimenn her, kunne vel noen av dem ledet ambulansepersonanalet inn til min bestemor. Kanskje hun kunne vært reddet, hevder 19-åringen.

Den avdøde 63-åringen var i Norge uten oppholdstillatelse. Derfor vil også familien at hun begraves i sitt hjemland Tyrkia.

– Norske myndigheter ville ha bestemor ut av landet. Vi skal ta henne hjem, sier 19-åringen.

Herseth lar likeledes Akhenaton De Leons insinuasjoner passere uten å stille noen kritiske spørsmål, på tross av at journalisten har tilgang til alle de opplysningene som per nå tilsier at De Leons insinuasjoner er nettopp det. Bare De Leons opportunistiske rolle og uttalelser i Farah-saken er mer enn grunn nok for en hvilken som helst journalist til å ta hans påstander med opptil flere kilo salt.

Lærte heller ikke Dagbladet noe av den hårreisende behandlingen de og nesten et samlet, norsk pressekorps utsatte ambulansepersonellet for i Farah-saken? AMKs og politiets versjoner av saken er det foreløpig ingen grunn til å tvile på, mens det er flere grunner til å tvile på den sørgende familien: Det er de som i utgangspunktet er mistenkt – og anmeldt – for å ha skapt situasjonen med sin aggressive og truende atferd, både over telefon og fysisk, og et familiemedlem har allerede skriftlig fremstilt ambulansens ankomsttid feilaktig flere steder på internett. I tillegg hevder familien samt deres advokat at AMK og politiet er ansvarlige for pasientens død og vil anmelde begge etatene for uaktsomhet, men motsetter seg obduksjon. Samlet burde familiens fremferd som et minimum ha medført et kritisk spørsmål eller to fra Dagbladets utskremte reporter.

Det gjør det ikke: i stedet forsøker Dagbladet å snu saken tvert om for å vende den mot AMK, ambulansepersonellet og politiet.

Hva som er årsaken til det kan vi andre bare gjette på, og ellers håpe at øvrige medier og norske myndigheter etter erfaringene fra Sofienbergparken – og i motsetning til Dagbladet og lidelsesfelle Akhenaton De Leon – klarer å holde seg noenlunde edru i denne saken.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂