Dagbladets anke mot Oslo tingretts dom i Schjenken-saken starter på tirsdag. I mai 2011 tapte Dagbladet på alle punk­ter i tid­li­gere ambu­lanse­sjå­før Erik Schjen­kens søks­mål mot avi­sen for ærekren­kende påstan­der, og ble dømt til å betale Schjen­ken èn mil­lion kro­ner i opp­reis­ning, samt saks­om­kost­nin­ger. I søks­må­let gjorde Schjen­ken gjel­dende at Dag­bla­det drev en til­nær­met hets­kam­panje, […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.