Dagbladet har tapt på alle punkter i tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenkens søksmål mot avisen for ærekrenkende påstander, og er i Oslo tingrett dømt til å betale Schjenken èn million kroner i oppreisning, samt saksomkostninger på rundt en million.

I søksmålet gjorde Schjenken gjeldende at Dagbladet drev en tilnærmet hetskampanje, og stemplet ham som rasist ifb med Farah-saken i 2007. Schjenken ble for øvrig frikjent for anklagene om rasisme og krenkende oppførsel av Oslo tingrett og Riksadvokaten. Også Likestillings- og diskrimineringsnemda frifant begge ambulansesjåførene i Farah-saken for rasisme, og rettet sterk kritikk mot Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Beate Gangås som kom til motsatt konklusjon – uten at ambulansesjåførene fikk anledning til å forklare seg i forbindelse med LDOs granskning.

Dommen konkluderer med at Dagbladet fremsatte en lang rekke rettsstridige ærekrenkende uttalelser om Erik Schjenken, og understreker at pressens oppgave er å informere, avdekke kritikkverdige forhold og også selv å ta standpunkt i ulike saker:

– I en sak som denne er det imidlertid helt klart at pressen må ta hensyn til at det fantes en annen svak part i bildet, nemlig de to ambulansemennene, som på grunn av sin taushetsplikt ikke hadde mulighet til å forsvare seg, heter det i dommen.
– Uaktsomme

Det sentrale temaet var imidlertid om det lå innenfor avisens ytringsfrihet å fremsette de aktuelle beskyldningene.

Etter rettens oppfatning utviste ikke Dagbladet tilstrekkelig aktsomhet ved sin journalistikk.

Dagbladets sjefredaktør Lars Helle reagerer kraftig på premissene i dommen, som han mener i hovedsak har tatt utgangspunkt i kommentarartiklene og nærmest ser blindt vekk fra at kommentarer må være frie i et samfunn med ytringsfrihet. I sitt forsvar vektla Dagbladet bla at saken fikk bred dekning i riksmedia og at avisens dekning ikke skilte seg ut fra denne. Retten var imidlertid ikke enig, og konkluderte med at Dagbladets journalistiskk var «særdeles intens». Politisk redaktør Marie Simonsens kommentar trekkes frem som eksempel på avisens dekning:

Retten mener det ikke er et godt nok argument at påstander ble fremsatt i flere medier:

– Dagbladets journalistikk var imidlertid særdeles intens og avisen burde ha vært forberedt på at saken ville kunne få et rettslig etterspill, heter det i dommen.

Ærekrenkende
Blant kommentarene som trekkes fram som eksempler på rasismebeskyldninger, er politisk redaktør Marie Simonsens artikkel «Skrekk og avsky», hvor hun skriver at «Hadde Eivind Reiten ligget blodig og forslått i Hydroparken, ville selvfølgelig ingen ambulanse kjørt fra ham.»

Her mener retten at Dagbladet «uaktsomt fremsatte en rekke med likeartede rettsstridige ærekrenkelser som ikke er beskyttet av ytringsfriheten. De aktuelle utsagnene gjennom tre uker etter hendelsen bidro til å sementere oppfatninger som den alminnelige avisleser hadde dannet seg om ambulansemennene».

Også den redaksjonelle dekningen får gjennomgå.

«Beskyldningen om at han ikke ble undersøkt til tross for at han lå livløs på bakken, var en sterkt ærekrenkende uriktig faktauttalelse rettet mot ambulansemenn i tjeneste, og uttalelsen hadde en betydelig skadeevne», heter det blant annet.

Det er ventet at Dagbladet vil anke dommen.