Likestillings- og diskrimineringsnemda har frifunnet ambulansesjåførene i Farah-saken for rasisme, og retter sterk kritikk mot Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Beate Gangås. Tidligere har også Statens helsetilsyn og Helsepersonellnemnda kommet til at ambulansesjåførene ikke handlet på rasistisk grunnlag. Nå har Likestillings- og diskrimineringsnemnda konkludert med det samme, og omgjør dermed vedtaket LDO gjorde – uten at […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.