Innenriks

hijab-silhuett

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er kommet til at Blidensol sykehjem i Stavanger bryter diskrimineringsloven med sitt vedtak om å nekte de ansatte å bruke hijab sammen med arbeidsantrekk, skriver Stavanger Aftenblad.

En av de ansatte klaget vedtaket inn til LDO, som uttaler at arbeidstagerne blir religiøst diskriminert. Som driftsstyret leder Dagny Pedersen Welle har uttalt til TV2, mener sykehjemmet derimot at hijab

er et ideologisk hodeplagg. Det har ingenting med religion å gjøre.

I lys av plaggets beskjedne utbredelse i islams tid og rom, er det utvilsomt riktig. Ikke desto mindre har LDO altså oppkastet seg til autoritet på hva som er halal.

Sykehjemmet har imidlertid ikke tenkt å gi seg så lett, og talsmann Thomas Middelthon går langt i å karakterisere ombudet som en tullemyndighet (hvem programfester dens nedleggelse?):

– Dette er bare en rådgivende beslutning. Derfor gjør det ingen forskjell. Vi har merket oss at en liknende sak gikk like til Høyesterett i Danmark, der det endte med at et pleiehjem hadde full rett til å pålegge sine ansatte å gå med likt arbeidsantrekk, og da uten hijab, sier Thomas Middelthon.

Ombud Hanne Bjurstrøm mener at hun representerer en ordentlig myndighet, men erkjenner at hun ikke har maktmidler:

– LDO har fått i mandat fra Stortinget å føre tilsyn med og tolke bestemmelsene i diskrimineringsloven. I dette tilfellet mener vi at arbeidstakere blir diskriminert på grunn av religiøst uttrykk, noe som igjen begrenser deres religionsfrihet. dersom sykehjemmet mener dette er feil, er de i sin fulle rett til å bringe avgjørelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hvis nemnda kommer til samme resultat, må de i tilfelle bringe saken inn for rettsvesenet, sier Bjurstrøm.

– Men det stemmer at dere ikke har noen direkte sanksjonsmulighet?

– Det stemmer, sier Bjurstrøm.

Den ansatte som bruker hijab, sier at hun aldri har fått negative kommentarer. Mon tro om hun kjenner uttrykket «gjøre gode miner til slett spill»?

Pedersen Welle anfører derimot at styret har fått negative tilbakemeldinger fra ansatte og pårørende. Med sedvanlig skandinavisk konfliktskyhet er de kanskje ikke fullt så ivrige etter å klage sin nød offentlig eller forsvare sin sak overfor myndigheter eller rettsvesen. Hvem brenner egentlig av lyst til å bli brettet ut som islamofob i halal-mediene?

Ombudet mener åpenbart at hensynet til hijaben – i samsvar med deres analyse dermed også islam – trumfer alle andre hensyn:

Negative holdninger, stereotypier eller kulturell bakgrunn kan uansett ikke anses å være saklige grunner for å forby hijab, verken generelt eller i enkelttilfeller. Reaksjoner fra ansatte og pårørende på bruk av hijab, som styret i denne saken viser til, kan dermed heller ikke begrunne et forbud mot bruk av hijab.

– Selv om man i konkrete tilfeller kan være nødt å gjøre enkelte tilpasninger for å ivareta enkelte pasienter, er ikke ubehag eller uro hos pasientene grunn nok i selg selv til å kunne forby hijab, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Vi tar det en gang til, for sikkerhets skyld:

Om pasienter, pårørende og andre ansatte – kort sagt resten av verden – reagerer negativt, er det mindre tungtveiende enn hijab-brukerens ønske om å bruke hodeplagget sammen med uniformen på jobb. Og kom ikke her med at det ærbarhetsflagget på hodet er fremmedgjørende for en som har din kulturelle bakgrunn. Den teller ikke lenger.

En slik innstilling er det vi andre kaller islamisme. Om sykehjemmet vil ta den rettslige kampen mot islamismen på vegne av alle som ikke er underkastet, bør folk virkelig kjenne sin besøkelsestid.

 

Stavanger Aftenblad – TV2 – Aftenposten