Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) støtter beslutningen til rådmannen om å si opp driftsavtalen med Blidensol sykehjem.

 – Jeg er enig i vurderingen. Rådmannen har informert kommunalutvalget om beslutningen, og jeg opplevde at de også stiller seg bak dette, sier Christine Sagen Helgø (H) til Stavanger Aftenblad.

Tidligere har Stavanger kommune sendt varsel til sykehjemmet om at driftsavtalen kan bli oppsagt og har også bedt driftsstyret for sykehjemmet om å omgjøre vedtaket om hijab-forbudet.

Vi sier opp avtalen fordi styret har vedtatt et hijab-forbud som er i strid med vårt verdisyn og i strid med norsk lov, sier Sagen Helgø.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har tidligere slått fast at forbudet er i strid med diskrimineringsloven om etnisitet, religion og livssyn. Driftsstyret ved sykehjemmet fikk ikke medhold i klagen. Likestillings- og diskrimineringsnemnda deler vurderingen til ombudet om at uniformsreglementet ved Blidensol sykehjem er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Inge Takle Mæstad (KrF) i kommunalstyret for levekår støtter oppsigelsen av avtalen. Han sier til Aftenbladet:

– Styret har selvforskyldt satt seg i en situasjon som rammer beboere og ansatte. Når kommunen ikke når frem med dialog, er en tvunget til å gripe inn. Vi har vært orientert om situasjonen underveis, og vi har lenge vært bekymret for beboerne fordi arbeidssituasjonen til de ansatte har vært vanskelig. Når administrasjonen har kommet til denne konklusjonen, støtter jeg det. Det er leit at vi må gå til et slikt skritt. For det er mange flinke ansatte som leverer gode tjenester til beboerne, men vi gjør dette for å ivareta både beboere og ansatte.

Selv Frps representant i kommunalstyret for levekår og medlem av kommunalutvalget, nestleder Sissel Stenberg, klarer ikke å forsvare sykehjemmet. Hun viser ifølge Aftenbladet til det kommunaldirektør Per Haarr har sagt om oppsigelsen og har ikke ytterligere kommentarer til saken.

Ingen, hverken presse eller politikere, har hatt evne til å drøfte hvilke verdier hijaben representerer.

 

Stavanger Aftenblad