Det er lett å glemme i disse globale Trump-tider at det finnes mange også her på berget som flittig bidrar til det gamle Norges vern. Når det røyner på og det blåser motvind fra alle kanter, er det alltid noen ildsjeler som tar ansvar og leder oss gjennom stormen. Slik også i hijab-saken ved Blidensol sykehjem i Stavanger.

Det slår meg når jeg leser hjemmesiden til Pleiehjemsforeningen i Rogaland at hijab-saken har kostet mye for enkeltmennesker som har talt mektige aktører imot. Tunge instanser som Stavanger kommune, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har alle lagt bredsiden til mot enkeltmennesker som bruker av sin fritid til å arbeide for eldre, syke menneskers beste.

Disse veldedighets-englene fortjener honnør. Styreleder for driftsstyret ved Blidensol sykehjem, Dagny H. H. Pedersen Welle og leder av Pleiehjemsforeningen i Rogaland, Kirsten Smevig takkes for arbeidet de har gjort lokalt for beboerne ved Blidensol, og nasjonalt for å tilkjempe seg styringen over et lite stykke Norge. Disse hederskvinnene setter pasientrettighetene øverst – ikke ansattes interesser.

Etter å ha lest advokat Nils Thomas Svendsens svar til Likestillings- og diskrimineringsombudets konklusjon om hijab, kan ingen være i tvil om at krav om hijab er et brudd på prinsippene fra den Hippokratiske ed for helsepersonell om aldri å volde skade og aldri sette egne interesser foran pasientens beste.

Til Welle og Smedvig (Fritt etter André Bjerke ):

Dere er vår adel, dere er frihetsdrømmen
hvis norske navn er: Kjerringa mot strømmen.

Av deres kaliber skulle vi hatt flere.
Det beste i oss er i slekt med dere.

Takk for innsatsen!

PS. Kan hende stormen løyer om litt. Det meldes om mildere vinder fra vest.