Innenriks

blidensol-google
Blidensol sykehjem, foto: Google Maps
 

Ledelsen ved Blidensol sykehjem i Stavanger har i den senere tiden stått imot et formidabelt press fra lokale og nasjonale myndigheter om å tillate at ansatte bruker hijab på jobb. De fremste deltagerne i mobben er diskrimineringsombudet, som sier et forbud er lovstridig, og representanter for Stavanger kommune, som har truet med å si opp driftsavtalen med sykehjemmet.

Det kan nå virke som om eierne av sykehjemmet er i ferd med å gi etter for islampresset. Stavanger Aftenblad skriver nemlig at styret ved sykehjemmet kan bli skiftet ut på nyåret. Kåre Walvik leder valgkomiteen hos Pleiehjemsforeningen, som eier Blidensol sykehjem, og han er ikke nådig i sin omtale av styret:

– Vi kan ikke ha det slik at et styre setter driftsavtalen med kommunen i fare på denne måten. Det er uholdbart. Vi har forpliktelser, først og fremst overfor hjemmets pasienter. For dem vil det jo være svært alvorlig hvis kommunen sier opp driftsavtalen. I tillegg merker vi godt at de ansatte er bekymret for framtiden etter det som har skjedd, sier Walvik.

Det er naturligvis en eiers privilegium å skifte ut en ledelse man ikke er fornøyd med. Men hvem er det egentlig som setter driftsavtalen i fare?

Faktum er at det er myndighetene som har tydd til trusler i denne saken. Det å true med å si opp en driftsavtale må nærmest anses som terror. For hva ville konsekvensen ha vært? Hvis kommunen virkelig satte hardt mot hardt, ville det være ensbetydende med en avvikling av driften eller en omsorg så kraftig redusert at det ville bli et offentlig ansvar å ta hånd om de stakkars pasientene.

Det trues altså med å bruke eldre, demente mennesker og deres pårørende som brikker i et spill hvor målet er å tvinge et sykehjem til å akseptere et islamistisk plagg. Vi kan være ganske sikre på at kommunen ikke ville ha nerver til å gjøre alvor av truslene. Hva slags figur ville den gjøre idet en organisasjon var knust, ansatte sagt opp og pleietrengende mennesker overlatt til en uviss skjebne? Sinnet hos allmennheten, som misliker hijaben like sterkt som Blidensols styre, ville ganske sikkert blitt rettet mot myndighetene, og ikke sykehjemmet.

Man kan ikke klandre eierne hvis de gir etter for islamiseringen som myndighetene vil gjennomføre med mafiametoder, ikke minst fordi andre i bransjen bøyer seg for mafiaens lov:

Geir Amundsen er leder for Ideelle sykehjem i Stavanger (ISAS), en sammenslutning der også Blidensol er medlem.

– Det er svært uvanlig å være vitne til en så steil og lite lyttende holdning som flertallet i styret i Blidensol sykehjem har hatt i denne saken. Man lytter ikke til klare signaler fra oppdragsgiver Stavanger kommune, fra oss andre ideelle sykehjem og hører heller ikke på likestillingsombudet.

Men hvem lytter til pasientene, deres pårørende og de blant de ansatte som er enig i ledelsens holdning?

Moralen synes å være at islam veier tyngst – alltid og overalt. Hvis du er uenig, får du sparken.

 

Stavanger Aftenblad – NRK Rogaland