Bildet: Høyres ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø dekker seg til når hun skal tale til muslimene på eid. Nå har Stavanger kommune blitt så provosert av Blidensol sykehjem at de overtar driften. Å stå opp for skille mellom religion og arbeidsliv provoserer i dagens Norge.

Stavanger kommune frykter tilbudet til pasientene ved Blidensol vil bli uforsvarlig om driftsstyret får fortsette. Kommunen hever nå avtalen med sykehjemmet med tre måneders varsel og overtar i august, det skriver Stavanger Aftenblad i dag

Til Stavanger Aftenblad oppgir direktør for levekår Per Haarr tre grunner til at kommunen nå overtar:

  – Den ene er at driftsstyret ikke innretter seg etter lov- og avtaleverk. Diskrimineringsloven (hijab-forbud ikke lovlig, styret opprettholder vedtaket) er et element i det, og manglende overholdelse av arbeidsmiljøloven.

– Den andre er at driftsstyret har en adferd overfor ansatte og ledelse som bidrar til å skape et ikke helsefremmende arbeidsmiljø ved Blidensol. Dette er dokumentert av Arbeidstilsynet. Det er kanskje det mest alvorlige, for det bidrar til et uforsvarlig arbeidsmiljø som over tid øker risikoen for uforsvarlig tjenestetilbud.

– Den tredje er at styret nekter å gå i dialog med oppdragsgiver, altså Stavanger kommune og med Arbeidstilsynet. Det betyr at normal dialog ikke er mulig. Det gjør det vanskelig for kommunen å følge opp sitt ansvar som er å sikre at tjenestetilbudet er forsvarlig.

I følge Aftenbladet er rådmannens vurdering at denne situasjonen over tid vil gi en uakseptabel høy risiko for en uforsvarlig helsetjeneste.

På spørsmål fra Stavanger Aftenblad om han kan utdype grunn nummer to, det som handler om arbeidsmiljøet, svarer Haarr:

– Det vi har sett ut fra Arbeidstilsynets tilbakemelding, er at styret blander rollene sine. De overstyrer ledelsen og opptrer på arbeidsplassen som ledelse. De blander seg inn i det som er daglig ledelse sitt ansvar. Det gjør de på en måte som skaper angst og uro, svarer Haarr.

Blidensol får nå varsel om at kommunen vil heve avtalen innen tre måneder hvis de ikke innen den tid retter opp disse tre forholdene som rådmannen mener utgjør alvorlig mislighold. Kommunen ber om skriftlig tilbakemelding på hvordan de vil rette opp dette.

Heving av avtalen vil si at kommunen overtar ansvaret og driftsstyret og Pleiehjemsforeningen fratas ansvaret.

Haarr sier videre til Aftenbladet at leieavtalen om bygningen mellom kommunen og Pleiehjemsforeningen fortsatt gjelder. Det betyr at kommunen kan overta driften på Blidensol og videreføre sykehjemsplassene der og overta de ansatte. Med andre ord virksomhetsoverdragelse. Det vil si at sykehjemsdriften kan fortsette i samme bygning med de samme pasientene og de samme ansatte.

På spørsmål om hva det er som gjør at kommunen ikke er i tvil om at det var dette som måtte til nå, svarer han Haarr:

– De tre grunnene jeg har nevnt – omfanget av disse utfordringene har økt. Vi ser det på belastningen av de ansatte, og på Arbeidstilsynets nylige tilbakemelding til Blidensol. Arbeidstilsynet har sendt skriftlige pålegg til Blidensol. De har ikke HMS-strukturen på plass. HMS skal jo bidra til å styrke helse, miljø og sikkerhet for de ansatte. Arbeidstilsynet er tydelig på at det må på plass. Arbeidstilsynet beskriver arbeidsmiljøutfordringer av en sånn karakter at jeg nesten ikke har sett maken. Da er det ikke arbeidsmiljøet jeg snakker om, men styrets måte å opptre på overfor de ansatte og ledelsen.

.

Aftenbladet har kontaktet leder og nestleder i driftsstyret for å få deres reaksjon på heving av avtalen. Det har iføgle Aftenbladet ikke lykkes å få dem i tale. Ifølge Aftenbladet svarte leder Dagny H. H. Pedersen Welle via sms at hun ikke kan snakke i telefonen fordi hun er på sykehuset.

Ifølge Aftenbladet svarte nestleder i driftstyret Kristin Smedvig dette pr sms:

«Vi har ikke mottatt noe brev fra kommunen. Vi kommuniserer ikke via aviser, men det gjør åpenbart kommunen. Tror avisen burde se nærmere på hva kommunen, ledelsen på Blidensol osv. har kokt ihop over lengre tid mot styret med grunnlag i et nøytralt uniformsvedtak som ikke en gang er effektuert.»

Haarr understreker overfor Aftenbladet at Blidensol har dyktige ansatte og en dyktig ledelse som i mange år har drevet sykehjemmet på en god måte.

 Blidensol er kjent for sin dyktighet innen demensomsorgen. Det er det vi ønsker å videreføre, det er en kompetanse som tar lang tid å bygge opp.

Kommunalutvalget (som består av de fremste politikerne i kommunen) ble ifølge Aftenbladet informert om avgjørelsen i dag. De har også tidligere blitt informert om problemstillingen, og Haarr sier til avisen at det var stor forståelse for nødvendigheten av å heve driftsavatalen:

– Vi oppfatter det slik at det er stor forståelse for nødvendigheten av å heve driftsavtalen i det politiske miljøet.

Onsdag 27. april hadde ordføreren og rådmannen et møte med ledelse og tillitsvalgte ved Blidensol. Møtet kom i stand etter at driftsstyret sa nei til å møte.

Etter møtet sa ordfører Christine Sagen Helgø (H) at hun var bekymret for de ansatte og pasientene. Hun sa også at hun syns avtalen burde heves.

Det har vært lite politisk støtte til Blidensol. Det er kun Partiet De Kristne som har argumentert mot den holdningen presse og politisk ledelse i Stavanger har stått for. Dagens leder i Stavanger Aftenblad er en studie i maktspråk, arroganse og paternalisme.